สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงมักจะลืม และมองข้ามในการบริหารคน

bad bossss

ผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้น ถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะเป็นผู้ที่กำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และวิธีการปฏิบัติงานขององค์กร อีกทั้งยังเป็นผู้ที่กำหนดวัฒนธรรมขององค์กรด้วย โดยที่อาจจะไม่รู้ตัว ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจะไปได้หรือไม่ได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจากผู้บริหารระดับสูงกลุ่มนี้อย่างแน่นอน

ส่วนสำคัญถัดลงมา ก็คือ ผู้บริหารระดับกลาง และพนักงานทุกคนในองค์กร ที่จะต้องลงมือปฏิบัติงานและเดินตามนโยบาย เป้าหมายในด้านต่างๆ ที่กำหนดไว้ เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จได้ตามที่กำหนดไว้ในแผนงาน

ในชีวิตจริงนั้น ผู้บริหารระดับสูงก็มีทั้งเป็นผู้บริหารที่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างดี และวางตัวสมกับเป็นผู้บริหารระดับสูง ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำขององค์กร ที่จะนำพาทั้งองค์กร และทั้งพนักงานให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และบรรลุผลสำเร็จร่วมกัน

แต่ก็มีผู้บริหารระดับสูงในอีกหลายองค์กรที่ลืมบทบาทหน้าที่ของตนเอง มัวแต่หลงไปกับตำแหน่งหน้าที่ และอำนาจที่ได้รับมา จนทำให้การทำงานมีปัญหาตามมามากมาย แล้วอะไรบ้างที่ผู้บริหารระดับสูงกลุ่มนี้มักจะหลงลืม และมองข้าม โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารคน

  • ไม่เคยบอกเป้าหมาย และทิศทางขององค์กรว่าจะไปทางไหน จริงๆ แล้วเรื่องนี้ถือเป็นบทบาทที่สำคัญมากของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ที่จะต้องมีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบว่า ในแต่ละปีนั้นเราจะมีเป้าหมายอะไร มีนโยบายอย่างไร และมีแนวทางในการทำงานอย่างไร กำหนดในเอกสารอย่างเดียวไม่พอครับ ต้องมีการสื่อสารพูดคุยให้กับพนักงานทุกระดับได้ทราบด้วย แต่ผู้บริหารที่ลืมบทบาทของตนเอง ก็มักจะไม่บอกอะไรพนักงาน เป้าหมายและนโยบายเหล่านี้ รู้กันเองในทีมผู้บริหารเท่านั้น ใครจะบอก หรือไม่บอกพนักงานก็ไม่มีใครบังคับอะไร สุดท้ายคนทำงานก็ไม่รู้ว่าตนเองจะต้องเดินไปทางไหน เป้าหมายคืออะไร แค่ไหน ก็ไม่รู้ ซึ่งทำให้พนักงานเกิดความลำบากในการทำงาน
  • ลืมสร้างพลังให้กับทีมงาน นอกจากเป้าหมายที่ชัดเจนที่ต้องสื่อสารแล้ว ยังต้องมีเรื่องของวิธีการสื่อสารด้วย ผู้บริหาระดับสูงของบางองค์กรที่ดีๆ นั้น จะเป็นคนนำเสนอเป้าหมายขององค์กร และไม่ใช่แค่เพียงนำเสนอไปเรื่อยๆ แต่จะนำเสนอด้วยน้ำเสียง คำพูด ที่มีพลัง สร้างความเร้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในการก้าวเดินไปพร้อมกัน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
  • ลืมสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ผู้บริหารระดับสูงของบางองค์กรนั้น มองตนเองว่าเป็นระดับสูงดังนั้น งานด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ก็เลยมองว่า ไม่ใช่งานของตนเอง เพราะไม่ใช่หน้าที่ แต่หารู้ไม่ว่า ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กรในบ้านเรา จะทำหน้าที่ในการหาพนักงาน และเลือกพนักงานด้วยตนเอง โดยเฉพาะในตำแหน่งหลักๆ ขององค์กร จะต้องเป็นคนเฟ้นหาพนักงานที่มีฝีมือ และทำงานเข้ากับองค์กรเราได้อย่างดี ผิดกับผู้บริหารบางคนที่ปล่อยให้ HR เป็นคนหา โดยไม่เคยเข้ามาสนใจหรือใส่ใจ
  • ลืมเก็บรักษาพนักงานมือดีไว้ โดยเฉพาะทีมผู้บริหารระดับกลางที่รองลงมานั้น เราอุตส่าห์หาคนเก่งคนที่มีความสามารถมาให้ได้แล้ว แต่ผู้บริหารระดับสูงบางคนกลับไม่เคยคิดที่จะเก็บรักษาคนกลุ่มนี้ไว้เลย โดยปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ด้วยการไม่ให้เกียรติ ใช้อำนาจในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูงไปในทางที่ไม่เหมาะ เช่น ดุด่า ตำหนิ ผู้บริหาร และพนักงานกลางที่ประชุม โดยไม่ไว้หน้า หรือใช้อารมณ์รุนแรงในการทำงาน ไม่พอใจก็ด่าทันที บางครั้งตนเองเป็นฝ่ายผิด แต่กลับพยายามโยนความผิดนั้นให้กับพนักงานคนอื่นไป ไม่เคยสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีเลย พนักงานทำงานด้วยต้องนั่งเกร็ง นั่งกลัว เพราะไม่รู้ว่าตนเองจะไปทำอะไรผิด แล้วจะโดนตำหนิอีกหรือไม่ เชื่อได้เลยว่า ไม่ว่าใครก็ตามที่โดนแบบนี้ ก็คงทนทำงานอยู่ได้ไม่นานแม้ว่าบริษัทจะให้ค่าตอบแทนที่สูงแค่ไหนก็ตาม เจอสภาพแบบนี้บ่อยๆ ก็คงจะทนกันไม่ได้ มือดีๆก็จะเผ่นหนีออกจากองค์กรไปหมด

ผู้บริหารระดับสูงที่ดีๆ ก็มีเยอะนะครับ ไม่ใช่ไม่มี แต่ก็ยังมีอยู่อีกมากที่ลืมทำในสิ่งที่ได้กล่าวไปข้างต้น ท่านอาจจะคิดว่าท่านเป็นเจ้าของ เป็นผู้นำ เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด และจะใช้อำนาจนั้นอย่างไรก็ได้ เพราะไม่มีใครว่าได้ แต่ต้องไม่ลืมว่า ท่านไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ เป้าหมายทุกอย่างที่กำหนดขึ้นมา จะสำเร็จได้ ก็ด้วยพนักงานทุกระดับที่ต้องช่วยกันทำงาน และการที่พนักงานจะมีความตั้งใจ และอยากทำงาน ก็มาจากการที่พนักงานได้รับการใส่ใจ เอาใจใส่ ดูแล ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้งานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ขอพลังจงอยู่กับพวกเราทุกคน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s