เลื่อนตำแหน่งใครดี

promotion

ปัญหาปวดสมองของบรรดาผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เมื่อถึงเวลาที่มีตำแหน่งหัวหน้างานว่างลง และจำเป็นที่จะต้องหาพนักงานขึ้นมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น เราจะพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างเพื่อหาพนักงานที่เหมาะสมให้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้า เพื่อดูแลและรับผิดชอบทีมงานให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนด

ลองมาดูว่าถ้าท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และมีตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้าว่างลง และท่านต้องพิจารณาหาพนักงานเข้ามาดำรงตำแหน่งทดแทนตำแหน่งงานที่ว่างอยู่นั้น โดยพิจารณาผลงานจากกลุ่มวิศวกรไฟฟ้าที่ทำงานในแผนกนั้น ผลจากการเก็บข้อมูลทางด้านผลงานของช่างทั้งหมดในแผนก ก็ปรากฎว่ามีช่างไฟฟ้าอยู่สองคนที่ผลงานอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นซุปเปอร์วิศวกรไฟฟ้าได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ทางวิศวกรรม การออกแบบระบบ การแก้ไขปัญหาหน้างาน ทั้งคู่ล้วนมีความสามารถที่ใกล้เคียงกันมาก

โดยทั้งสองคนนั้นเป็นวิศวกรไฟฟ้ามือดี มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคทางด้านไฟฟ้าอย่างหาตัวจับยาก ผลงานที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลังของทั้งคู่ก็ล้วนแต่เป็นผลงานในขั้นดีมาก จนยากที่จะตัดสินใจได้ว่าควรจะเลื่อนใครขึ้นมาเป็นหัวหน้าแผนกดี บางบริษัทบอกว่าใช้อายุงานสิ ใครมาก่อนได้ก่อน แต่ปัจจุบันนี้ อายุงานไม่ได้ตอบอะไรเลยเกี่ยวกับการทำงาน

แล้วเราควรพิจารณาอะไรอีกบ้าง ถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งหัวหน้าแผนกให้ใครสักคน

  • ถ้าตำแหน่งที่จะเลื่อนไปเป็นตำแหน่งบังคับบัญชาที่ต้องดูแลพนักงาน ดังนั้น สิ่งที่ควรจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกันระหว่างวิศวกรสองคนนี้ก็คือ ทักษะในการบริหารคน ว่าใครจะมีเหนือกว่า เพราะการเป็นหัวหน้าและจะทำงานให้สำเร็จได้นั้น จะต้องผ่านการบริหารลูกน้องของตนเองได้อย่างดี ต้องรู้จักการสื่อความที่ดี การสร้างแรงจูงใจ การสร้างทีมงาน เป็นต้น
  • ศักยภาพของพนักงาน พนักงานสองคนอาจจะมีผลงานที่เท่ากัน มีความรู้ความสามารถที่พอๆ กัน การที่จะเลื่อนตำแหน่งให้ใครก็ตาม นอกจากผลงานที่ดีแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ จะต้องมีการประเมินดูศักยภาพของพนักงานว่าพร้อมที่จะรับงานที่ยากขึ้น และมีความท้าทายมากขึ้นหรือไม่ และพนักงานคนไหนที่เราสามารถฝากอนาคตของหน่วยงานของเราไว้ให้เขาได้ และมั่นใจได้ว่าเขาจะนำพาหน่วยงานของเราไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิม นั่นก็คือ คนที่มีศักยภาพมากกว่า

หลายบริษัทในการที่จะเลื่อนตำแหน่งพนักงานขึ้นมาเป็นหัวหน้างานนั้น พิจารณาเพียงแต่ผลงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่ได้พิจารณาเรื่องของทักษะในการบริหารคนด้วยเลย ก็เลยเป็นผลทำให้เราเสียพนักงานมือดีไป แต่กลับได้หัวหน้างานแย่ๆ มาหนึ่งคน และผลก็คือ ด้วยการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่แย่ๆ ก็จะทำให้พนักงานมือดีๆ ไม่อยากอยู่ทำงาน ก็จะไม่สามารถเก็บรักษาพนักงานมือดีไว้ได้อีกเช่นกัน เสียสองต่อเลย

แต่ในทางปฏิบัติที่เจอมาในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งก็คือ ผู้จัดการมักจะเลื่อนตำแหน่งให้พนักงานด้วยเหตุผลว่าทำงานมานานแล้ว นานจนต้องเลื่อนตำแหน่งให้ เพราะกลัวว่าจะลาออกไปทำงานที่อื่น ซึ่งเหตุผลในลักษณะนี้ ไม่ควรจะใช้ในการเลื่อนตำแหน่งพนักงานเลย

ซึ่งการเลื่อนตำแหน่งด้วยเหตุผลที่ว่านั้น ไม่มีประโยชน์ต่อองค์กรเลย องค์กรต้องเสียค่าจ้างสูงขึ้น แต่กลับไม่ได้มูลค่าเพิ่มในด้านผลงานที่ดีขึ้นเลย เพราะคนที่ถูกเสนอเลื่อน พอได้ตำแหน่งใหม่ ก็ได้แค่ชื่อตำแหน่ง แต่งานก็ทำเหมือนเดิมอีก เพราะทำงานใหม่ไม่เป็น เนื่องจากไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมอะไรเลย

เรื่องแบบนี้ก็ควรจะต้องมีการวางระบบ กฎเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งให้ช้ดเจน และต้องมีการวางแผนการพัฒนาพนักงานกันให้พร้อมก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งให้เขา

ถ้าทำได้แบบนี้ พนักงานก็ทำงานใหม่ที่ยากขึ้นได้ ได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น องค์กรเองก็ได้ผลงานที่ดีขึ้นจากพนักงานคนนั้นอีกด้วย เรียกว่า Win win กันทั้งหมดทุกฝ่ายครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s