“อย่าเลยครับ อย่าเลื่อนตำแหน่งให้ผมเลย”

promotion123

เมื่อวานเขียนเรื่องจะเลื่อนตำแหน่งให้ใครดี ก็มีผู้อ่านหลายท่านเข้ามาคุยกันในประเด็นเลื่อนตำแหน่งอยู่พอสมควร ก็มีคำถามว่า มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างหรือไม่ คือ จะเลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน แต่พนักงานกลับตอบว่า ไม่ต้องการ อยู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้ดีแล้ว ท่านผู้อ่านเองเคยพบกับเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่ครับ

ประเด็นก็คือ อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้พนักงานไม่ต้องการที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

  • พนักงานคนนั้นไม่ต้องการเลื่อนตำแหน่งจริงๆ กรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริง แต่ไม่บ่อยนัก กล่าวคือ พนักงานไม่ต้องการที่จะรับผิดชอบหน้าที่การงานที่สูงขึ้น ต้องการทำงานแบบเดิมไปเรื่อยๆ เพราะคิดว่า นี่คือสิ่งที่เขาต้องการ แค่นี้ ส่วนเวลาที่เหลือ เขาก็ไปทำอย่างอื่น ดังนั้นไม่ต้องการที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปไหน
  • พนักงานคนนั้นยังไม่พร้อม พนักงานบางคนปฏิเสธการเลื่อนตำแหน่ง เพราะพิจารณาตัวเองแล้ว รู้ว่าถ้าเลื่อนไปในขณะที่ตนเองยังไม่พร้อมนั้น ผลงานของตนเองจะต้องตกลงอย่างแน่นอน ก็เลยปฏิเสธในปีนี้ก่อน แต่ก็มักจะคุยกับนายว่า ขอเวลาในการพัฒนาบางเรื่องในปีนี้ก่อน พนักงานแบบนี้ไม่ค่อยเจอมากนักในชีวิตการทำงาน แต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่ ส่วนใหญ่ นายเลื่อนให้ ก็มักจะเอาไว้ก่อน ผลงาน หรือจะทำได้หรือไม่ได้นั้น ไว้ทีหลัง
  • ไม่อยากเลื่อนตำแหน่งเพราะไปแล้วไม่มีโอที อีกประเด็นหนึ่งที่พบกันบ่อยมาก ก็คือ พนักงานปฏิเสธที่จะเลื่อนตำแหน่งไปยังตำแหน่งบังคับบัญชาที่สูงขึ้นทั้งๆ ที่ทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว สาเหตุที่หลายบริษัทพบก็คือ เลื่อนไปแล้ว ไม่ได้ค่าล่วงเวลาเหมือนเดิม ทำให้รายได้น้อยลง ไม่ใช่น้อยลงนิดๆ นะครับ แต่บางแห่งนี่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนมาก ก็เลยไม่มีแรงจูงใจที่อยากจะไป เพราะรับผิดชอบก็มากขึ้น แต่รายได้กลับน้อยกว่าลูกน้องตนเอง
  • พร้อมแต่ไม่อยากเลื่อนตำแหน่ง เพราะรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม ประเด็นนี้จะคล้ายๆ กับประเด็นเรื่องค่าล่วงเวลา แต่จะลึกกว่า การที่พนักงานไม่อยากได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือปฏิเสธการเลื่อนตำแหน่ง ก็เนื่องจาก เลื่อนไปแล้วมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงขึ้น แต่การปรับเงินเดือนปรับนิดเดียว บางบริษัทไม่มีการปรับเงินเดือนในกรณีนี้ด้วยซ้ำไป แต่มีค่าตำแหน่งให้ ซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไร ทำให้พนักงานรู้สึกว่า หน้าที่และความรับผิดชอบที่สูงขึ้นนั้น มันไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้รับมา งานมากขึ้น นายคาดหวังสูงขึ้น ปัญหาเยอะขึ้น ลูกน้องคาดหวัง เวลาทำงานพลาด ก็ถูกนายเพ่งเล็ง ลูกน้องก็ช่วยอะไรไม่ได้อีก ต้องมานั่งสอน นั่งตามงาน ฯลฯ เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ตอบแทนมานั้น ไม่คุ้มเลย และที่สำคัญก็คือ พนักงานบางคนที่ทำงานมานานๆ แล้วไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ได้รับเงินเดือนที่สูงกว่าอีก แต่ไม่เห็นต้องรับผิดชอบอะไรมากมายแบบคนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ก็เลยตัดสินใจ อยู่ที่เดิมนี่แหละดีที่สุด ไม่ต้องเลื่อนตำแหน่งไปให้มันเกิดความยุ่งยากกับชีวิต

แล้วเราจะแก้ไขอย่างไรกันดี

  • ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเรื่องของความไม่เป็นธรรมในเรื่องของค่าตอบแทน เมื่อเทียบกับตำแหน่งหน้าที่ทั้งของตนเอง และของคนอื่น ดังนั้นการแก้ไขก็น่าจะตรงไปที่เรื่องของระบบการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานนั้นๆ ควรจะมีการแบ่งระดับงานให้ชัดเจน และกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจนเช่นกัน

internal-promotion

  • กำหนดโครงสร้างเงินเดือนที่แข่งขันได้กับตลาดในแต่ละกลุ่มงาน เพื่อทำให้กรอบการจ่ายค่าจ้างของแต่ละระดับงานมีความแตกต่างที่ชัดเจน เวลาที่มีการเลื่อนตำแหน่ง ค่าตอบแทนที่ได้รับก็จะมีความแตกต่างกันตามค่างานที่ต่างกัน
  • กำหนดอัตราปรับเงินเดือนในกรณีเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสม ไม่น้อยไป ไม่มากเกินไป ถ้ามีโครงสร้างเงินเดือนที่ชัดเจน ก็จะทำให้เรามองเห็นได้ว่า เราควรจะปรับเงินเดือนให้พนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเท่าไหร่ดี เพราะแต่ละระดับตำแหน่งจะมีกรอบเงินเดือนกำหนดอยู่ อย่างไรก็ดี อัตราเงินปรับกรณีเลื่อนตำแหน่ง ตามผลการสำรวจค่าจ้างของ PMAT ปี 2558 ล่าสุดนั้น อยู่ที่ 10% โดยเฉลี่ย นั่นคือ การที่พนักงานได้รับการเลื่อนตำแหน่งจะได้รับการปรับเงินเดือน 10% ต่างหากจากการขึ้นเงินเดือนประจำปีตามผลงาน แปลว่าพนักงานก็จะได้รับเงินปรับสองก้อนในปีนั้นๆ ซึ่งก็น่าจะมากพอที่จะทำให้พนักงานมีแรงจูงใจที่จะเลื่อนตำแหน่ง
  • บริหารเงินเดือนพนักงานในระดับที่ต่ำกว่า อย่างเคร่งครัด พนักงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่า รับผิดชอบน้อยกว่า ก็ต้องบริหารค่าจ้างเงินเดือนในกรอบโครงสร้างเงินเดือนอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยให้มีการขึ้นเงินเดือนไปเรื่อยๆ จนแซงตำแหน่งที่สูงกว่า ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงไม่มีใครอยากเลื่อนตำแหน่งแน่นอน
  • ส่วนประเด็นเรื่องโอที เรื่องนี้เป็นปัญหาโลกแตก ค่าล่วงเวลานั้นให้เพราะทำงานผิดเวลาปกติไป ก็เลยได้ แต่บ้านเราจ่ายค่าล่วงเวลากันแบบว่าเหมือนกับเงินเดือนปกติ จนทำให้พนักงานรู้สึกว่า ค่าล่วงเวลาเป็นสิ่งที่เขาได้รับตามปกติ พอไม่ได้รับก็เลยรู้สึกว่าได้น้อยลงไป ถ้าพนักงานรู้สึกแบบนี้ การเลื่อนตำแหน่งให้เขา โดยที่ไม่ได้รับค่าล่วงเวลา ก็จะทำให้เขาไม่อยากเลื่อนตำแหน่ง สุดท้ายองค์กรที่บริหารแบบนี้ ก็ต้องตั้งเงินก้อนหนึ่งเพื่อตอบแทนให้กับพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อชดเชยเงินค่าล่วงเวลาที่ไม่ได้รับ ทั้งๆ ที่เงินก้อนนี้มันคือได้ตามเวลาที่ทำงานล่วงเวลาไป กลายเป็นบริษัทก็ต้องจ่ายมากกว่าปกติ ทั้งๆ ที่ไม่ได้มูลค่าเพิ่มอะไร

อย่างไรก็ดี ผมเองก็ไม่อยากจะบอกว่า จะต้องเอาเรื่องเงินๆ ทองๆ มาล่อ เพื่อให้พนักงานอยากที่จะเลื่อนตำแหน่ง จริงๆ คงต้องสื่อในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย สื่อสารและทำให้พนักงานรู้สึกว่า องค์กรกำลังให้ความสำคัญกับตัวพนักงาน องค์กรเชื่อมั่นใจผลงาน และความสามารถ รวมถึงศักยภาพที่จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดี

ก็น่าจะช่วยทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจกับการเลื่อนตำแหน่ง แต่ก็อย่าลืมเรื่องของการปรับปรุงระบบการบริหารค่าตอบแทนในกรณีนี้ให้เป็นธรรมมากขึ้นด้วยนะครับ

ทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s