Competency ที่สำคัญของ HR ในอนาคต

hrcompetency1

คนที่จะมาทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตนั้น จะต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปกับในอดีตมากทีเดียว ในที่เป็นกลุ่มคนที่ทำงานมามากกว่า 10 ปีน่าจะพอเห็นภาพของ HR ในยุคอดีต ซึ่งจริงๆ ก็เหมาะกับในอดีต แต่ถ้าในอนาคต ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยแนวความคิด และทัศนคติของพนักงานรุ่นใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนรุ่นเดิมๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ ฯลฯ ล้วนแต่มีผลทำให้ HR ต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเพื่อให้สอดคล้องกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำงานในวงการนี้มากว่า 20 ปี ก็ได้เห็น HR ในรุ่นเดิมๆ ซึ่งต้องบอกว่า อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดี ซึ่งในอดีตด้วยสภาพแวดล้อมของการทำงานในอีกลักษณะหนึ่ง ก็เลยทำให้ HR ในอดีตต้องมี competency ที่แตกต่างกันไปกับยุคปัจจุบันและอนาคต นอกจากความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้านที่จำเป็นต้องรู้ลึกมากขึ้นแล้ว ใครที่อยากจะเติบโตในสาย HR ในอนาคต นี่คือ competency ที่ HR ในอนาคตควรจะมี

  • ต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ สิ่งแรกที่ HR รุ่นใหม่จะต้องมีก็คือ ความรู้ในการบริหารธุรกิจ ต้องรู้ว่าธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็น ขาย ผลิต การตลาด จัดซื้อ บัญชีการเงิน ฯลฯ จะต้องทราบถึงความเชื่อมโยงกันของหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารธุรกิจ และที่สำคัญก็คือจะต้องรู้ว่าธุรกิจของบริษัทที่ตนทำงานอยู่นั้น ทำอะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร คู่แข่งทางธุรกิจ และทางการว่าจ้างคนนั้นเป็นอย่างไร ฯลฯ
  • ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ นั่นก็คือ ต้องสามารถวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของทั้งเรา และของคู่แข่ง อีกทั้งต้องมองภาพการแข่งขันในทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทได้ด้วย ซึ่งจะแตกต่างกับในอดีตที่ HR แทบจะไม่ต้องไปเกี่ยวอะไรกับกลยุทธ์ของบริษัทเลย ซึ่งจริงๆ มันก็ไม่ค่อยถูกต้องนัก เพราะการที่องค์กรมีการขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ เรื่องของคนก็เป็นปัจจัยสำคัญมาก ซึ่งในปัจจุบันคนที่ทำงาน HR ก็เลยต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารกลยุทธ์ไว้ด้วย
  • มีความสามารถในการสื่อสาร HR ในยุคอนาคตจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดี จะต้องสามารถแปลงเรื่องยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ซึ่งสามารถทำให้พนักงานทุกคนในองค์กรเข้าใจได้ง่าย ซึ่งผิดกับในอดีต ที่ HR มักจะพูดภาษาเทพบ่อยๆ ซึ่งทำให้พนักงานในองค์กรรู้สึกงงๆ สับสน เหมือนกับคิดว่ายิ่งทำให้พนักงานยิ่งงง ยิ่งดี จะได้ไม่ต้องมีเรื่องราว แต่ปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วครับ HR จะต้องสื่อสารได้ดี สามารถโน้มน้าว และทำความเข้าใจกับพนักงานได้อย่างชัดเจน มีเหตุมีผล มีหลักการที่ถูกต้อง สื่อสารด้วยจุดยืนที่ถูกต้อง เพราะอนาคต องค์กรต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงานมากขึ้น ดังนั้นยิ่งทำให้พนักงานเข้าใจในนโยบายมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีมากขึ้น
  • มีความสามารถในการให้คำปรึกษา HR ในยุคปัจจุบันและอนาคตจะต้องมีทักษะที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ทักษะในการให้คำปรึกษาแนะนำ เพราะ HR ในอนาคตนั้น จะเป็นคนที่จะต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ แก่พนักงาน และถ้าพนักงานมีปัญหาคับข้องใจ HR ก็จะต้องทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำได้ ดังนั้นทักษะในการให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษา และการฟัง จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนที่จะเป็น HR ที่ประสบความสำเร็จในอนาคต
  • มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญมาก ในยุคอนาคตนั้น มันจะมีเรื่องราวที่คาบเกี่ยวกับความถูกต้องและความไม่ถูกต้องที่มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ในการบริหารทรัพยากรบุคคลก็จะต้องมีความถูกต้องและมีจรรยาบรรณในการทำงานมากขึ้นเช่นกัน จะต้องเป็นกลาง ไม่เลือกข้าง ทำอะไรก็ต้องโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
  • สามารถบริหารความสัมพันธ์ที่ดีได้ HR ที่ดีจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จะต้องเข้าใจวิธีการในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทให้ได้ ไม่ใช่ตั้งตัวเป็นผู้สร้างความขัดแย้งเสียเอง
  • บริหารการเปลี่ยนแปลง ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเร็วขึ้น ดังนั้น HR จะต้องเป็นคนที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลง และสามารถที่จะบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี นอกจากนั้นยังต้องสามารถที่จะทำให้คนอื่นยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ด้วย

ใครที่อยากเติบโตในสายงานนี้ ก็คงต้องลองประเมินตนเองดูว่าใน Competency แต่ละตัวข้างต้นนั้น เราเองมีอะไรแล้วบ้าง และยังขาดอะไรอีกบ้าง ค่อยๆ หาแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อไปสู่การเป็น HR มืออาชีพในอนาคตให้ได้ครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s