สิ่งที่ผู้นำองค์กรมักจะลืม (หรือตั้งใจลืม)

leaderforget111

ผู้นำขององค์กรที่จะต้องนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ด้วยตัวผู้นำเพียงคนเดียว อาจจะไม่พอที่จะทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายนั้นได้ จะต้องอาศัยพนักงานทุกคนในองค์กร ที่ต้องช่วยกันลงมือทำตามแผนงานและแนวทางที่กำหนด โดยที่ตัวผู้นำนั้นจะต้องสื่อสารเป้าหมายให้พนักงานทุกคนเห็นภาพก่อน และจากนั้นก็ต้องมีการวางแผนในการดำเนินการเพื่อให้การทำงานไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ได้

ผู้นำขององค์กรนั้น ผมเชื่อว่า ทุกคนต่างก็ให้ความสำคัญ ตัวผู้นำเองเวลาที่ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้นำ ก็มักจะมีการมองไปในอนาคต ว่าจะนำพาองค์กรไปสู่ที่ใด อย่างไร และจะต้องดีขึ้นกว่าวันนี้อย่างไรบ้าง นี่คือสิ่งที่ผู้นำส่วนใหญ่ขององค์กรมักจะคิดและวางแผนกัน

สิ่งที่ผู้นำองค์กรมักจะลืม โดยเฉพาะองค์กรที่มีผู้นำที่จะต้องเข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระสั้นๆ 2-4 ปี นั้น ก็มักจะมุ่งเน้นที่จะสร้างผลงานให้กับตนเองเป็นหลัก โดยลืม หรืออาจจะตั้งใจลืมก็ได้ ในเรื่องของการวางแผนระยะยาวๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการคน สิ่งที่ผู้นำกลุ่มนี้มักจะมองข้ามก็คือ

  • ลืมการวางแผนการพัฒนาคน ผู้นำองค์กรจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างองค์กรไปสู่อนาคตที่ต้องการ ก็เลยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการวางแผนงาน การควบคุมงาน การขยายธุรกิจของตนเอง ฯลฯ เพื่อทำให้ธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยที่ลืมไปว่า เรื่องของการพัฒนาคนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ก็เลยไม่ค่อยจะมีนโยบายในเรื่องของการพัฒนาคนมากนัก งบประมาณด้านนี้ก็มักจะถูกปรับลดลง โดยหันไปทุ่มกับเรื่องของการทำเงิน ทำกำไรมากกว่า
  • ลืมเรื่องการสร้างผู้นำคนถัดไป สิ่งถัดไปที่ผู้นำองค์กรคนปัจจุบันมักจะลืม ก็คือ ลืมเรื่องของการสร้างผู้นำคนถัดไปให้เกิดบขึ้น เพราะคิดแค่เพียงว่าตอนนี้ตนเป็นผู้นำก็พอแล้ว และตนเองก็ยังต้องทำงานนี้ไปอีกนาน ก็เลยไม่คิดว่าจะต้องมีการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ๆ เข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อม พอถึงเวลาที่ผู้นำจะต้องก้าวลงจากตำแหน่งก็จะทำให้ขาดคนที่จะเข้ามารับช่วงต่อ การพัฒนาก็จะหยุดชะงักไปได้
  • ลืมเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน เนื่องจากผู้นำมีวาระในการดำรงตำแหน่งสั้นๆ ก็เลยทำให้เรื่องของการสร้างค่านิยมองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรนั้นถูกลืม และมองข้ามไป เพราะมัวแต่ไปเน้นเรื่องของการสร้างผลกำไร และยอดขายในระยะสั้นๆ ในขณะที่ตนนำองค์กรอยู่นั่นเอง
  • ลืมเรื่องของการสร้างทีมงาน ผู้นำองค์กรเวลาเข้ามาทำงาน ก็มักจะนำเอาทีมงานของตนเองเข้ามาด้วย บางครั้งก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในการบริหาร และการทำงาน แต่สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ ผู้นำองค์กรมักจะมองข้ามความขัดแย้งนั้น บางครั้งก็ไม่สนใจว่าจะมีความขัดแย้งหรือไม่ ขอเพียงให้คนของตนเองได้เข้ามาบริหารจัดการ เพื่อที่จะสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งก็พอ

ด้วยเหตุนี้เองก็เลยทำให้องค์กรที่ผู้นำจะต้องดำรงตำแหน่งในระยะสั้นๆ นั้น มักจะเป็นองค์กรที่ขาดความต่อเนื่อง เพราะผู้นำเองมักจะต้องสร้างผลงานของตนเองให้เห็นเด่นชัดในขณะที่ตนกำลังดำรงตำแหน่งตามวาระนั้นๆ ก็เลยมุ่งเน้นไปที่ผลงานในระยะสั้นๆ มากกว่า เนื่องจากมองเห็นชัดเจนดี ดีกว่าไปเน้นเรื่องในระยะยาว ดังที่กล่าวมาข้างต้น

ก็เลยเป็นผลทำให้องค์กรที่ประสบกับภาวะผู้นำแบบสั้นๆ แบบนี้ เกิดความไม่ต่อเนื่อง และไม่มีแผนในระยะยาว ไม่มีแผนในการพัฒนาคน สร้างคน สร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับองค์กร

ในปัจจุบันนี้แม้แต่องค์กรที่มีผู้นำที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งตามวาระแบบนี้ ก็ไม่ค่อยสนใจจะสร้างความมั่นคงในระยะยาวสักเท่าไหร่ อาจจะมองว่าตนเองยังมีเวลาที่จะดำรงตำแหน่งผู้นำอีกยาวนานหรือเปล่า อันนี้ไม่ทราบได้ แต่สิ่งที่สำคัญในอนาคตก็คือ ผู้นำจะต้องสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับองค์กร สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีให้ฝังรากลึกลงไป สร้างค่านิยมองค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ และที่สำคัญก็คือ สร้างผู้นำรุ่นถัดไปให้เติบใหญ่ขึ้น เพื่อนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s