เคล็ดลับในการเป็นหัวหน้างานที่ดี ตอนที่ 3: การสร้างทีมงานที่ดี

temawork123

นอกจากเรื่องของการจูงใจ และการสื่อความที่ได้กล่าวไปใน 2 ตอนแรก อีกเรื่องที่สำคัญสำหรับการเป็นหัวหน้างานที่ดีก็คือ การสร้างทีมงาน หัวหน้างานที่ดี ต้องไม่ทำงานคนเดียว แต่จะต้องสามารถที่จะสร้างความร่วมมือในทีมงานได้ สามารถที่จะดึงเอาความสามารถของลูกน้องแต่ละคนออกมา เพื่อนำมาใช้ในการสร้างผลงานที่ดีของทีมงาน

หัวหน้าบางคนขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าแค่เพียงตำแหน่งจริงๆ แต่ไม่สามารถที่จะสร้างทีมงานได้เลย ไม่สามารถที่จะทำให้ทีมงานทำงานด้วยกันได้ เพราะตัวหัวหน้าเองก็ไม่สามารถทำงานกับคนอื่นได้เช่นกัน

ต้องไม่ลืมนะครับว่า การที่เราได้รับตำแหน่งหัวหน้างานนั้น องค์กรกำลังคาดหวังให้เราบริหารจัดการคนมากกว่า 1 คนให้สร้างผลงานไปในทิศทางเดียวกัน และงานที่ให้บริหารจัดการก็ไม่สามารถที่จะทำสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว ต้องใช้พนักงานหลายคน ก็เลยต้องมีหัวหน้ามาคอยบริหารจัดการ และสร้างทีมงานที่ดี เพื่อให้ทำงานไปในทางเดียวกัน

ดังนั้นหัวหน้างานที่ดีก็ต้องพัฒนาทักษะ และเทคนิคในการสร้างทีมงานที่ดีด้วย ดังนี้

  • สื่อสารเรื่องเป้าหมาย การที่จะทำงานเป็นทีมให้ได้ผลนั้น ทุกคนในทีมงานจะต้องมองเห็นภาพของเป้าหมายของภาระกิจที่จะทำร่วมกัน คือต้องเห็นเป้าหมายเดียวกัน เป็นภาพเดียวกัน เพื่อที่จะได้ร่วมกันทำงานไปให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ สังเกตเวลาที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของทีมก็ได้ครับ แต่ละกิจกรรมจะสื่อถึงเป้าหมายที่ทีมงานจะต้องช่วยกันทำ ผลลัพธ์ที่อยากให้เกิดขึ้น พอกลับมาที่บริษัท ภาพของเป้าหมายก็ยังคงเหมือนเดิม ไม่ได้รับการถ่ายทอดลงมาจากเหล่าบรรดาผู้บริหาร หรือถ่ายลงมาก็มาขาดช่วงในบางจุด ผลก็คือ พนักงานในทีมต่างคนต่างก็มองเห็นภาพเป้าหมายกันไปคนละภาพ สุดท้ายก็ทำงานร่วมกันลำบากอีก เพราะขัดแย้งกันเรื่องของเป้าหมายนี่แหละครับ จนไม่ต้องเริ่มทำงานอะไรเลย
  • อย่าลืมแจ้งถึงความคืบหน้าของงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ทีมงานจะไม่เป็นทีมงานเลย ถ้าหัวหน้าทีมไม่ได้สื่อสารถึงความคืบหน้าของงานให้กับลูกทีมได้ทราบ หรือสื่อเพียงบางคน บางคนรู้ บางคนก็ไม่รู้ ทำให้แต่ละคนรู้สึกไม่มีส่วนร่วมในการทำงานเลย เปรียบเทียบกับการทำกิจกรรมการทำงานเป็นทีม ทุกคนที่ทำกิจกรรมร่วมกันจะมองเห็นความคืบหน้าของงานเทียบกับเป้าหมายที่ให้ทำอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกคนพร้อมใจกันทำงานจนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ ดังนั้นถ้าเราอยากให้ทีมงานเป็นทีมงานจริงๆ สิ่งที่จะต้องทำก็คือ บอกเล่าและสื่อสารถึงความคืบหน้าของงานที่ทำอยู่เสมอ โดยบอกความคืบหน้าของงานที่ทำได้จริง เทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และมองเห็นสิ่งที่จะต้องทำร่วมกันต่อไป
  • สร้างความโปร่งใส และเป็นธรรม ทีมงานที่ไม่ประสบความสำเร็จ อีกสาเหตุก็เนื่องจาก ขาดความโปร่งในการทำงานร่วมกัน อาจจะเป็นทั้งหัวหน้าที่สื่อความไม่ทั่วถึง สื่อแค่คนสนิท ส่วนพนักงานที่เขาไม่ค่อยชอบใจ หรือไม่ค่อยสนิทนักก็ไม่เคยที่จะสื่ออะไรให้ฟังเลย ผลก็คือ พนักงานคนนั้นก็จะรู้สึกไม่มีส่วนร่วมในการทำงาน รู้สึกไม่เป็นเจ้าของงานที่ทำเลย สุดท้ายก็เลยเลิกทำ หรือในบางทีม พนักงานเองก็ถูกอบรมเรื่องการทำงานเป็นทีมมาอย่างดี แต่หัวหน้ากลับทำเสียเรื่องเอง โดยการเลือกที่รักมักที่ชัง ทำให้พนักงานที่ไปอบรมกันมาดีๆ รู้สึกไม่ลงรอยกันขึ้นมา เพราะเพียงแค่หัวหน้าไม่มีความโปร่งใสในการทำงานนั่นเองครับ
  • สร้างความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของงานที่ทำ ที่พนักงานยังไม่เป็นทีมงานจริงๆ ก็เพราะพนักงานขาดความรู้สึกร่วม และขาดความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของงานนั่นเองครับ สิ่งนี้หัวหน้างาน และผู้จัดการทุกระดับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ทำให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของงานให้ได้ โดยสร้างสิ่งที่ผมเขียนมาข้างต้น กล่าวคือ บอกถึงเป้าหมายให้ชัดเจน บอกความคืบหน้าเป็นระยะๆ เพื่อให้พนักงานเห็นภาพว่าของจริงกับเป้าหมายนั้นแตกต่างกันแค่ไหนแล้ว นอกจากนั้นก็ต้องสร้างความโปร่งใสในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อความ การดูแลลูกน้องแต่ละคน จะต้องไม่สร้างความลำเอียงขึ้นโดยไม่รู้ตัว และที่สำคัญอีกเรื่องในการสร้างความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของก็คือ จะต้องมีการมอบหมายงานให้กับสมาชิกของทีมงานแต่ละคนอย่างชัดเจนมากๆ ใครรับผิดชอบเรื่องอะไร และเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของการทำงานอย่างไรบ้าง รวมทั้งจะต้องให้การยอมรับฝีมือของพนักงานในทีม และให้พนักงานได้รับทราบว่า ตนเองมีความสำคัญต่อทีมงานอย่างไร และมีส่วนต่อความสำเร็จของทีมอย่างไรบ้าง

โดยให้นำเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ และการสื่อความมาประกอบด้วย เพียงแค่นี้ หัวหน้าก็จะสามารถสร้างทีมงานอันแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นได้ และทีมงานก็จะพร้อมลุยไปกับเราไม่ว่างานนั้นจะยากลำบากเพียงใด และมีอุปสรรคมากมายเพียงใด ทุกคนก็จะพร้อมที่จะฟันฝ่าและเอาชนะมันได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s