คุณสมบัติของผู้นำที่ดี ตอนที่ 1 ความแตกต่างระหว่างผู้จัดการ กับผู้นำ

leader manager123

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้สรุปแนวทางและเคล็ดลับในการเป็นหัวหน้างานที่ดีให้ได้อ่านกัน ก็มี Feedback ที่ดีจากท่านผู้อ่านมากพอสมควร และมีอีเมล์เขียนมาเพื่อให้ผมเขียนในมุมของการเป็นผู้นำที่ดีบ้าง สัปดาห์นี้ก็เลยเอาเรื่องของผู้นำมาเขียนบ้าง เผื่อว่าจะพอใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้นำที่ดีได้บ้างครับ

ก่อนที่จะเข้าไปถึงบทบาทและคุณลักษณะผู้นำที่ดีนั้น ก็อยากที่จะให้ลองคิดและเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้จัดการที่ดี กับผู้นำที่ดี ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ อะไรที่เรียกกว่า ผู้จัดการ และอะไรที่เรียกว่าผู้นำ

ผู้จัดการที่ดี

  • เป็นคนที่สามารถบริหารจัดการงานได้ตามเป้าหมาย และตามแผนงานที่กำหนดไว้ เรียกได้ว่า เป็นคนที่สามารถกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่ชัดเจนได้ และสามารถที่จะกำหนดแผนงาน แนวทางในการทำงานเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างดี
  • สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อสร้างผลงานที่ดีตามเป้าหมายได้ สามารถประเมินความต้องการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็น คน เงิน เครื่องจักร ฯลฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่ดีตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  • สื่อสารเป้าหมายให้กับทีมงานได้ทราบ รวมทั้งแจ้งถึงความคืบหน้าของงานเป็นระยะๆ เพื่อให้ทีมงานได้ทราบข้อมูลร่วมกันในการทำงาน
  • ประเมินผลลัพธ์การทำงานที่ผ่านมา เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสามารถวางแนวทางในการบริหารจัดการใหม่ ในกรณีที่มีปัญหาในการทำงานเกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผลงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สังเกตได้ชัดเจนว่า คนที่เป็นผู้จัดการนั้น ก็คือ คนที่บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสร้างผลงานที่ดีตามเป้าหมาย เป็นคนที่เวลามีปัญหาในการทำงาน ก็จะสามารถบริหารจัดการการทำงาน และแก้ปัญหาในการทำงาน จนทำให้งานบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้จัดการที่เก่งๆ ก็มีเยอะครับในแต่ละองค์กร เป็นคนที่บริหารจัดการได้เก่งมากๆ

คำถามก็คือ แล้วคนที่เป็นผู้จัดการที่ดีนั้น ถือว่าเป็นผู้นำที่ดีด้วยใช่หรือไม่

คำตอบก็คือ ไม่เสมอไป คำถามที่ตามมาก็คือ แล้วถ้าเป็นอย่างนั้น คนที่เป็นผู้นำล่ะ ต่างกับผู้จัดการอย่างไรบ้าง

ผู้นำที่ดี

  • คิดเชิงกลยุทธ์ได้ สามารถประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนวิธีการในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
  • มองไกล ผู้นำจะมีคุณสมบัติอีกอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ มองไกล มีวิสัยทัศน์ สามารถบอกได้แม่นยำว่า อนาคตขององค์กรเราจะเป็นอย่างไร อนาคตของงาน หรือแนวโน้มที่จะเป็นไปนั้น หน้าตาเป็นอย่างไร จะไม่คิดแค่วันนี้ หรือพรุ่งนี้ แต่จะมองไกลเป็นปีๆ
  • ชอบความท้าทาย ผู้นำมักจะชอบความท้าทาย เวลามีอะไรใหม่ๆ เข้ามา ก็มองเป็นสิ่งท้าทาย ไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคในการทำงาน และนำความท้าทายนั้นมาปรับปรุงการทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
  • จูงใจและสร้างแรงบันดาลใจ คุณสมบัติที่เห็นได้ชัดของคนที่เป็นผู้นำก็คือ เป็นคนที่สามารถสร้างแรงจูงใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตามได้อย่างดี สามารถสร้างความเชื่อมั่น และทำให้พนักงานรู้สึกอยากจะตาม

ผู้บริหารบางคน พนักงานยอมตามไม่ใช่แค่เพราะตำแหน่งที่เขามี แต่เพราะว่า ยินดีพร้อมใจที่จะตาม เนื่องจากเวลาที่ได้คุยกับผู้บริหารคนนี้แล้ว ทำให้รู้สึกถึงพลังบางอย่าง รู้สึกว่าสามารถที่จะพึ่งพาได้ และรู้สึกถึงอนาคตที่ดีที่รออยู่ข้างหน้า

อ่านจบแล้ว ลองประเมินตนเองดูก็ได้ครับ ว่าแนวโน้มที่เราเป็นอยู่นั้น เราเป็นผู้จัดการ หรือเป็นผู้นำ หรือเป็นทั้งสองอย่าง

เมื่อเห็นความแตกต่างระหว่างผู้นำกับผู้จัดการแล้ว บทความถัดไป ผมจะค่อยๆ แจงคุณสมบัติของผู้นำที่ดีมาให้ได้อ่านกันครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s