คุณสมบัติของผู้นำที่ดี ตอนที่ 4 พัฒนาคนอื่นให้เก่งขึ้น

Leader ตอนที่ 4

คุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี ที่ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึงกันสักเท่าไหร่ แต่ในทางปฏิบัติถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ผู้ตามทุกคนยอมทำตามผู้นำ และให้การยอมรับนับถือผู้นำคนนี้อย่างเต็มใจ ก็คือ การพัฒนาให้ทีมงานมีความเก่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาให้คนอื่นเป็นผู้นำคนถัดไปได้

คุณสมบัติของผู้นำในการพัฒนาคนอื่นให้เก่งขึ้น หรือเป็นผู้นำได้นั้น เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่ดี จาก 5 ระดับของผู้นำของ John C Maxwell ซึ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้นำที่แท้จริง และมีคนยอมรับนับถือนั้น จะเป็นคนที่สร้างและพัฒนาคนให้ดีขึ้น เก่งขึ้น นั่นเอง นอกจากมีวิสัยทัศน์ สามารถสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจได้แล้ว ก็ยังต้องสามารถที่จะพัฒนาคนอื่นในทีมงานให้เก่งขึ้นได้อีกด้วย

  • มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาคนอื่น การที่จะสามารถพัฒนาคนอื่นได้นั้น ตัวผู้นำเองจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาคนด้วยเช่นกัน และมีความเชื่อว่า คนทุกคนสามารถพัฒนาได้ เพียงแต่ต้องหาแนวทางในการพัฒนาให้ตรงกับคนๆ นั้นให้เจอ ดังนั้นผู้นำที่แท้จริงจะเป็นคนที่คิดและหาทางพัฒนาพนักงานทุกคนในทีมงาน และคิดอยู่เสมอว่า ทุกคนในทีมงานจะต้องเก่งขึ้น มีความสามารถมากขึ้น ผิดกับคนที่ไม่มีภาวะผู้นำ จะคิดแค่เพียงว่าจะใช้คนอื่นให้ทำงานอย่างเต็มที่ได้อย่างไร โดยไม่สนใจว่าจะพัฒนาให้เก่งขึ้นได้อย่างไร บางคนคิดไปไกลว่า ถ้าทำให้คนอื่นเก่งขึ้น เราก็จะหมดความสำคัญลงไป แล้วแบบนี้เราจะเป็นผู้นำได้อย่างไร ซึ่งคนที่คิดแบบนี้ ยังไงก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำที่แท้จริงได้เลย
  • มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน การที่จะพัฒนาคนอื่นได้นั้น จะต้องเป็นคนที่มองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน และพยายามที่จะพัฒนาจุดแข็งของพนักงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยการส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้จุดแข็งของตนเองในการทำงาน นอกจากนั้นก็พยายาที่จะหาแนวทางในการพัฒนา หรือ อุดจุดอ่อนของพนักงานคนนั้น เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างผลงานที่ดีขึ้นได้
  • ชอบที่จะสอนและแนะนำ ผู้นำที่ดี จะเป็นคนที่ชอบสอน ชอบ Coach ชอบถามให้คิด เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เขาจะเป็นคนที่ชอบที่จะทำให้คนอื่นเก่งขึ้น โดยการฝึกให้คิด วิเคราะห์ และหาทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยตัวผู้นำจะเป็นคนที่คอยให้แนวทาง แนะนำ และที่สำคัญก็คือ รู้จักใช้คำถาม ที่ทำให้พนักงานคิดได้ด้วยตนเอง

ผู้นำองค์กรส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาคนอื่นให้ดีขึ้น เพราะอาจจะคิดแค่เพียงว่าเขาต้องนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายให้ได้ ตามวิสัยทัศน์ที่เขาต้องการ แต่อย่าลืมนะครับว่า การที่จะนำพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ได้นั้น เราจะต้องวางแผนและพัฒนาพนักงานในทุกระดับให้มีความสามารถที่สูงขึ้นอยู่ตลอด มิฉะนั้นก็ไปถึงยากเช่นกัน

ผู้นำในระดับนี้จึงต้องสร้างคนขึ้นมาใหม่ สร้างผู้นำใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร ผู้นำจะต้องเป็นผู้วางแผนในการพัฒนาพนักงานของตนเองให้ได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่แค่เพียงทำงานอย่างเดียวไปเรื่อยๆ

โดยสรุปแล้ว ถ้าเราอยากจะเป็นผู้นำที่ดี ก็คงต้องพัฒนาตนเองให้มี วิสัยทัศน์ มองไกล ประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง มองในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น จากนั้นก็ต้องรู้จักที่จะใช้ทักษะในการสื่อความ เพื่อบอกเป้าหมายให้กับทีมงานได้เห็นภาพเดียวกัน

จากนั้นก็ต้องสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจให้กับทีมงานในการทำงาน ทำให้ทีมงานทุกคนรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงานได้ โดยผู้นำจะต้องยกความดีความชอบให้กับพนักงานในทีมงานเป็นสำคัญ

จากนั้นก็ต้องมีการพัฒนาพนักงานทุกคนในทีมงานให้มีความรู้ความสามารถที่เก่งขึ้นอยู่เสมอ ไม่ใช่เอาแต่ใช้งาน พอใช้จนหมดความสำคัญแล้ว ก็ทิ้งขว้างกันไป ถ้าเป็นแบบนี้ เราก็ยังไม่สามารถเป็นผู้นำที่แท้จริงได้ครับ

ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ผมก็ถือโอกาสขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ผู้อ่านให้การเคารพ จงดลบันดาลให้ผู้อ่านทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีจิตใจร่มเย็น มีสติในการทำงาน และที่สำคัญก็คือ มีความสุขกับการใช้ชีวิตของตนอย่างเต็มที่ครับ

แล้วพบกับบทความทางด้าน HR ใหม่ ในช่วงหลังสงกรานต์นะครับ ช่วงนี้ก็ขอพักเพื่อชาร์ตพลังกับเขาบ้างนะครับ

ขอบคุณมากครับ และมีความสุขในเทศกาลสงกรานต์ครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s