ทักษะ 6 ประการที่ผู้จัดการยุคใหม่ควรจะมีไว้

newmanager

คนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเป็นผู้จัดการ หรือที่เป็นผู้จัดการอยู่แล้วนั้น ต่างก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งต่อตัวงาน และต่อลูกน้องของตนเอง ผู้จัดการก็คือคนที่ต้องบริหารจัดการงานของหน่วยงานที่ตนดูแล ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยที่จะต้องทำงานผ่านลูกน้องของตนเอง ดังนั้นผลงานของคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการนั้น จะดี หรือไม่ดี ก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานของลูกน้องของตนเองด้วยเช่นกัน

จะว่าไป หน้าที่ที่สำคัญของคนที่เป็นผู้จัดการก็คือ การทำให้ลูกน้องทำงานให้อย่างเต็มใจ และพอใจ เพื่อให้ลูกน้องสร้างผลงานที่ดีให้ได้นั่นเอง และในการที่จะทำได้แบบนั้น ตัวคนที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการที่ดีในยุคนี้ จะต้องมีทักษะอะไรบ้าง ลองมาดูกันครับ

  • ทักษะในการคัดเลือกพนักงานเข้ามาร่วมทีม ทักษะแรกเลยที่จำเป็นอย่างมากของคนที่เป็นผู้จัดการในยุคนี้ก็คือ ทักษะในการคัดเลือกพนักงาน เนื่องจากจะต้องบริหารจัดการ และจะต้องทำให้พนักงานทำงานให้สำเร็จให้ได้ ก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาพนักงานที่มีความเหมาะสมเข้ามาร่วมทีม ถ้าผู้จัดการไม่สามารถที่จะมองคนให้ออก หรือไม่สามารถที่จะคัดเลือกพนักงานของตนเองได้ ก็คงจะบริหารจัดการอะไรจากนี้ต่อไปได้ยาก ดังนั้นทักษะที่จำเป็นมากก็คือ การสัมภาษณ์ การพูดคุย และการสังเกตพฤติกรรมของพนักงานที่มาสมัครงานในระหว่างที่ทำการคัดเลือก ถ้าเลือกพนักงานไม่เหมาะเข้ามาทำงาน ผลงานก็จะไม่ออก พัฒนาก็ไม่ได้ สุดท้ายงานก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งตัวผู้จัดการเองก็ต้องเหนื่อยมากขึ้นไปอีก
  • ทักษะในการสื่อความที่ดี คนที่เป็นผู้จัดการที่ดีนั้น จะต้องมีทักษะในการสื่อความที่ดีมากๆ เพราะต้องเป็นคนบอกถึงเป้าหมายของงานให้พนักงานได้ทราบ และในการบริหารจัดการ ก็ต้องมีการมอบหมายงาน มีการควบคุมดูแล รวมทั้งมีการพูดคุย บอกกล่าวถึงผลงานของพนักงานเป็นระยะๆ นอกจากนั้นยังต้องมีการให้คำแนะนำปรึกษา สอนงานพนักงานอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ล้วนแต่ต้องอาศัยทักษะในการสื่อความที่ดีทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน เขียน จะต้องสามารถสื่อสารได้ตรงประเด็น
  • ทักษะในการมอบหมายงาน ผู้จัดการบางคน เป็นผู้จัดการที่ทำงานของลูกน้องแทบทุกคน เพราะไม่รู้จักวิธีมอบหมายงาน หรือไม่ก็ไม่กล้าที่จะมอบหมายงานให้ลูกน้องของตนเอง ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ตัวผู้จัดการเองจะเหนื่อยมาก และผลงานก็จะไม่ได้ตามเป้าหมาย เพราะผู้จัดการคงไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ทังหมด และการที่จะมอบหมายงานได้ดีนั้น ก็จะต้องพิจารณาถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานแต่ละคนในทีมได้อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะได้มอบหมายงานที่เหมาะสมให้ ยิ่งไปกว่านั้น เรื่องของการกระจายงานให้กับพนักงานทุกคนในทีมงานก็มีความสำคัญมาก พนักงานทุกคนจะต้องมีงานในมือพอๆ กัน ไม่ใช่มอบหมายงานให้ใครคนใดคนหนึ่งมากเป็นพิเศษ บางคนก็น้อยจนแทบไม่ได้ทำงานอะไรเลย
  • ทักษะในการบริหารผลงานพนักงาน ผู้จัดการจะต้องทำให้พนักงานสร้างผลงานให้ได้ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการทำให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการพูดคุยตรวจสอบความคืบหน้าของงานเป็นระยะ อีกทั้งยังต้องมีการสอนงานให้กับพนักงานที่ยังขาดทักษะ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้สูงขึ้น ก็เพื่อให้พนักงานไปสร้างผลงานที่ดีได้ นอกจากนั้น ผู้จัดการยังต้องสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจ และสร้างพลังในการทำงานให้กับพนักงานอีกด้วย เพื่อให้พนักงานทำงานให้ด้วยความเต็มใจและพอใจ ไม่ใช่ทำไปเพราะถูกบังคับ
  • ทักษะในการสร้างทีมงาน เนื่องจากการทำงานจะต้องอาศัยคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในทีมงานเอง และระหว่างทีมงานต่างๆ ภายในบริษัท ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดการจึงต้องมีทักษะในการสร้างทีมงานที่ดี สามารถที่จะเข้ากับผู้อื่นได้ และไม่เป็นคนที่ไปสร้างความขัดแย้งเสียเอง เวลาที่พนักงานมีความขัดแย้งกัน ก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่เข้าไปปรับความเข้าใจระหว่างพนักงาน นอกจากนั้นยังต้องสามารถที่จะสร้างทีมใหญ่ระหว่างหน่วยงานได้อีกด้วย
  • ทักษะในการตัดสินใจ ผู้จัดการในยุคนี้ ต้องมีความสามารถและทักษะในการตัดสินใจที่เร็ว และเชื่อถือได้ จะไปรอให้นายตัดสินใจคนเดียวไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เพราะธุรกิจจะต้องอาศัยความรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น ผู้จัดการจะได้รับอำนาจในการตัดสินใจมาจากองค์กรในระดับหนึ่ง และด้วยองค์กรต้องการความสำเร็จที่เร็วขึ้นกว่าในอดีต คนที่เป็นผู้จัดการจึงต้องสามารถคิดและตัดสินใจได้เร็ว เพื่อให้ทีมงานได้ทำงานต่อได้ ไม่ใช่มัวแต่รอ หรือหาข้อมูลแล้วหาข้อมูลอีก ไม่กล้าที่จะฟังธงลงไปสักทีว่าจะให้เดินอย่างไร ถ้าเป็นแบบนี้งานก็จะมีปัญหาทันที

เมื่อทราบดังนี้แล้ว ก็ลองนำไปพิจารณาและต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาทักษะของพนักงานที่จะเป็นผู้จัดการในอนาคต เพื่อให้เขามีทักษะเหล่านี้ก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งเขาไปเป็นผู้จัดการ เพื่อที่จะได้เป็นผู้จัดการที่ดีได้ ส่วนคนที่เป็นผู้จัดการอยู่แล้ว ก็คงต้องมานั่งพิจารณา และวิเคราะห์ดูว่า แต่ละคนยังต้องพัฒนาอะไรบ้างใน 6 ทักษะข้างต้น แล้วก็เริ่มลงมือในการพัฒนากันเลยครับ

องค์กรใดที่มีผู้จัดการที่ดี มีฝีมือ เอาพนักงานอยู่ทั้งใจ และงาน ความสำเร็จก็จะมาได้อย่างไม่ยากเลยครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s