ส่งพนักงานไปฝึกอบรมอย่างไรให้ได้ผลจริง

training

แม้ว่าการส่งพนักงานออกไปฝึกอบรมภายนอก ในยุคปัจจุบันอาจจะมีหลายองค์กรที่เน้นในเรื่องนี้น้อยลง เพราะเริ่มมีการฝึกอบรมกันเองภายใน โดยวิทยากรภายในเอง มากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี การพัฒนาพนักงานโดยการส่งไปฝึกอบรมทั้งด้านความรู้ และทักษะนั้นก็ยังคงเป็นสิ่งที่นิยมทำกันอยู่ ประเด็นก็คือ จะทำอย่างไรให้ได้ผลจริงจัง ส่งพนักงานไปฝึกอบรมกลับมาแล้ว พนักงานสามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่ ทำอย่างไรให้พนักงานนำเอาความรู้ที่ไปเรียนมา มาใช้ในการทำงานสร้างผลงานที่ดีขึ้นจริง

  • หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้วางแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานแต่ละคนเอง ไม่ใช่รอฝ่ายบุคคลมาถามว่า “ตอนนี้มีหลักสูตรนี้ ใครสนใจจะส่งพนักงานไปเรียนบ้าง” ถ้าเป็นการสอบถามของ HR นั่นก็แปลว่า ผู้จัดการของหน่วยงานนั้น ไม่มีการวางแผนในการพัฒนาพนักงานของเขาเลย ถ้าเป็นแบบนี้ส่งไปฝึกอบรมกลับมา ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย เพราะหัวหน้างานไม่ได้เป็นคนวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของพนักงานด้วยตนเอง ขอเพียงส่งพนักงานไปอบรมให้ได้เป้าหมายจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณในการฝึกอบรมที่ไม่คุ้มค่า พนักงานกลับมาแล้วก็ไม่ได้นำความรู้มาปรับใช้ในการทำงานได้ เพราะส่วนใหญ่ถูกส่งไปเรียนโดยที่ไม่ตรงกับงานที่ทำ
  • ให้ใช้ผลการประเมินผลงานที่ออกมาเป็นตัวกำหนดแผนการฝึกอบรม สำหรับบริษัทที่ไม่มีการทำ competency อย่างเป็นทางการ เราก็สามารถใช้ผลงานของพนักงานในปีที่ผ่านมา มากำหนดเป็นแผนการฝึกอบรมและพัฒนาได้ โดยพิจารณาจากผลงานที่ได้ว่า พนักงานแต่ละคนจะต้องได้รับการพัฒนาอะไรบ้าง เพื่อให้ผลงานในปีถัดไปดีขึ้น หัวหน้างานทุกคนควรจะมองให้ออกว่าพนักงานที่เขาดูแลนั้น จะต้องได้รับการอุดจุดอ่อนตรงไหนบ้าง
  • แจ้งความคาดหวังในการส่งไปฝึกอบรม ก่อนที่จะส่งพนักงานไปเข้าหลักสูตรฝึกอบรมใดๆ ก็ตาม ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานโดยตรงของพนักงานคนนั้นจะต้องพูดคุยกับพนักงานถึงวัตถุประสงค์ที่ส่งเขาไปอบรมเรื่องนั้นๆ ว่าทำไมต้องอบรมเรื่องนี้ และเรื่องนี้จะช่วยให้เขาทำงานได้ดีขึ้นได้อย่างไร และบริษัทคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในด้านไหนบ้างหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว
  • ติดตามผลการฝึกอบรม หัวหน้างานโดยตรงจะต้องมีการติดตามผลการฝึกอบรมของพนักงาน โดยกลับมาแล้วให้มีการพูดคุย ทบทวนถึงสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรม และมีการมอบหมายงานใหม่ ซึ่งต้องใช้ความรู้จากการฝึกอบรมนั้น เพื่อให้เกิดผลงาน มิฉะนั้นแล้วอบรมกลับมาก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น พนักงานก็จะทำงานเหมือนเดิมทุกอย่าง และสิ่งที่บริษัทเสียเงินเพื่อส่งพนักงานไปเรียน ก็จะเสียเปล่า
  • จงอย่าตามงานเวลาส่งพนักงานไปอบรม เมื่อถึงเวลาที่พนักงานออกไปฝึกอบรมภายนอก อย่าพยายามติดต่อพนักงานคนนั้นในเรื่องงาน เพราะจะทำให้เขาไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมาก โทรศัพท์มือถือมีกันทุกคน การตามงาน หรือการพูดคุยงานก็เลยทำได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าเราต้องการให้พนักงานได้ความรู้อย่างเต็มที่แล้ว บริษัทเองก็ควรจะวางแผนในการทำงานระหว่างที่พนักงานคนนี้ไม่อยู่ ว่าจะทำอย่างไร เพื่อไม่ให้ไปรบกวนพนักงานที่เราส่งไปฝึกอบรม การเดินเข้าเดินออกเพื่อตอบโทรศัพท์หัวหน้าในระหว่างการฝึกอบรมนั้น จะทำให้การเรียนรู้ขาดตอน และไม่สามารถประติดประต่อเรื่องราวได้อย่างครบถ้วน

ในการพัฒนาพนักงานยุคนี้ ส่วนใหญ่ก็จะมีการวิเคราะห์ถึงความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมกันอย่างชัดเจน และจริงจังมาก เพราะการที่ส่งพนักงานไปอบรมภายนอกนั้น เป็นสิ่งที่มีค่าใช้จ่าย และต้องวางแผนอย่างดี อบรมมาแล้วก็จะต้องนำมาใช้งานให้ได้จริงๆ ดังนั้น เมื่อพนักงานกลับมาจากการฝึกอบรมแล้ว หัวหน้าจะต้องมีการติดตาม และมอบหมายงานให้พนักงานเพื่อให้เขาทำเอาความรู้ที่ได้มา มาใช้ในการทำงานจริงๆ

มิฉะนั้นแล้ว ส่งไปอบรมมากแค่ไหน ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s