การสร้างความผูกพันของพนักงานด้วยหลัก 5G

5G

ประเด็นเรื่องของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร หรือ Engagement นั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปัจจุบันแทบจะทุกบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบว่าพนักงานคิดอย่างไรกับบริษัท รู้สึกผูกพันหรือไม่ ในบางธุรกิจมีการกำหนดคะแนนมาตรฐานกันเลยว่า คะแนน Engagement score ที่ออกมาจะต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า องค์กรได้มีการดูแลพนักงานอยางจริงจัง

มีทฤษฎีและแนวคิดมากมายสำหรับเรื่องของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร มีบริษัทที่ปรึกษาทั้งไทยและฝรั่งที่ทำเรื่องเหล่านี้ และต่างก็มีข้อพิสูจน์ในทางทฤษฎีว่า พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะมี Productivity ที่สูงกว่าพนักงานที่ไม่ผูกพัน ซึ่งจุดนี้เองทำให้ผู้บริหารที่ต้องการให้องค์กรมีผลงานที่ดี ต่างก็พยายามที่จะหาทางที่จะทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันต่อองค์กรให้มากขึ้น ก็เพื่อให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีขึ้นนั่นเอง

ผมได้หนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Remuneration and talent management ซึ่งเขียนโดย Mark Bussin ได้ให้แนวคิดในเรื่องของการสร้างความผูกพันไว้อีกแนวหนึ่งซึ่งน่าสนใจมาก ก็เลยขออนุญาตเอามาแบ่งปันกันเพื่อเป็นแนวคิด และแนวทางสำหรับ HR ท่านใดที่สนใจ เอาไปประยุกต์ใช้อีกทีหนึ่ง

ผู้เขียนกล่าวว่า องค์ประกอบที่สำคัญที่จะสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้นั้น ประกอบไปด้วย 5G ดังต่อไปนี้

  • Great Job ก็คือองค์กรจะต้องมีการออกแบบการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ไม่น่าเบื่อ งานมีความท้าทายอยู่เสมอ รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ระบบการทำงานก็จะต้องออกแบบมาให้ดี ไม่มีความซ้ำซ้อน ซึ่งผู้เขียนยังหมายความรวมถึงสภาพการทำงานในองค์กรด้วย
  • Great Reward มีระบบการให้รางวัลตอบแทนที่ดี เป็นธรรม และแข่งขันได้กับตลาดที่องค์กรกำลังแข่งขันอยู่ ซึ่งรางวัลที่ผู้เขียนกล่าวถึงก็จะมีสองด้าน ก็คือรางวัลที่เป็นตัวเงิน ซึ่งต้องตอบเรื่องของความเป็นธรรม ทั้งในแง่คุณค่าของงาน และผลงานของพนักงาน และรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่นความเอาใจใส่ของคนที่เป็นนาย การให้คำชื่นชมต่างๆ
  • Great Company ก็คือ เป็นองค์กรที่ดี มีภาพลักษณ์ที่ดี มีชื่อเสียงในแวดวง ซึ่งจะทำให้พนักงานรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานที่นี่
  • Great Culture มีวัฒนธรรมการทำงานที่ดี เช่น มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการทำงาน การเรียนรู้ การเติบโต ทำงานที่เน้นไปที่ผลงานและความสามารถของพนักงานเป็นหลัก ไม่ใช่มีวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นระบบอาวุโส ผลงานไม่สนใจ เอาอายุไว้ก่อน
  • Great Leaders มีผู้นำองค์กรที่ดี มีความสามารถ และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพนักงานทุกคนได้ ผู้นำในที่นี้หมายถึงคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ ไม่ใช่แค่เพียงผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น ทุกระดับของผู้นำในองค์กร จะต้องเป็นผู้นำที่เน้นไปที่การพัฒนาคน การสอนงาน การทำให้พนักงานเติบโตขึ้นไปได้

ผู้เขียนยังเน้นอีกว่า 5G ที่ว่ามานี้ ไม่ได้แปลว่า องค์กรเราจะต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่จึงจะทำได้ องค์กรขนาดเล็กๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน และทำได้ง่ายกว่าด้วย เนื่องจากคนน้อย และผู้บริหารสามารถที่จะพูดคุยและให้ความสำคัญกับพนักงานแต่ละคนได้ดีกว่า

ลองประเมินองค์กรของเราดู โดยใช้ 5G ตัวนี้แบบคร่าวๆ ก็ได้ครับ ลองให้คะแนนทั้ง 5G นี้ เพื่อดูว่าองค์กรของเรานั้นมีแนวโน้มที่จะสร้างความผูกพันให้กับพนักงานได้ดีหรือไม่ โดยกำหนดระดับคะแนนตั้งแต่ 1- 10 ก็ได้ครับ ถ้าออกมาแล้วตำกว่า 5 ก็แสดงว่ามีประเด็นในเรื่องนั้นๆ

เราก็น่าจะพอได้แนวคิดเพื่อนำไปพัฒนาองค์กรของเราต่อ เพื่อทำให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น และพร้อมที่จะสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรตลอดไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s