Pay for Performance แบบไหนที่ตอบโจทย์ผลงานได้ตรงที่สุด

Pay4performance

การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักสำหรับองค์กรที่ต้องการพนักงานเข้ามาทำงานในองค์กร ซึ่งแนวคิดในการจ่ายค่าตอบแทนก็มีหลายแนวทางด้วยกัน แต่แนวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือ เวลาที่เราจะเริ่มต้นจ้างพนักงานเข้ามา เรามักจะพิจารณาจากตำแหน่งงานก่อน โดยยังไม่ดูตัวคน กล่าวคือ ตำแหน่งงานที่จะรับนั้น มีค่างานเท่าไหร่ อยู่ในระดับใด และอัตราเงินเดือนเริ่มจ้างควรจะเป็นสักเท่าไหร่ โดยทั่วไปเราจะเริ่มต้นจ้างพนักงานใหม่โดยพิจารณาจากค่างาน และราคาตลาดก่อน จากนั้นจึงค่อยไปพิจารณาว่า พนักงานที่มีสมัครงานกับเรานั้น มีคุณสมบัติที่ดีกว่า หรือด้อยกว่า คุณสมบัติมาตรฐานของตำแหน่งงานที่เรากำหนดไว้ เพื่อที่จะได้ปรับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นอีกที

แต่หลังจากที่พนักงานเข้ามาทำงานแล้ว ค่าตอบแทนที่จะได้รับต่อจากนี้ไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นเงินเดือนประจำปี หรือเงินรางวัลต่างๆ จะต้องไปผูกกับผลงานของพนักงาน ถ้าพนักงานอยากได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นก็ต้องสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรด้วยเช่นกัน

แต่พอพูดถึงเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อตอบแทนผลงานแล้ว ก็จะพบว่า ในบางกรณี หรือในบางองค์กรนั้นระบบค่าตอบแทนไม่ได้ไปตอบโจทย์ผลงานของพนังกานอย่างแท้จริงเลย ซึ่งก็เป็นผลทำให้แรงจูงใจในการสร้างผลงานของพนักงานลดต่ำลงไปได้ แล้วระบบการให้รางวัลผลงานแบบไหนที่ตอบโจทย์ผลงานได้ดีที่สุด เราลองมาดูกัน

  • ระบบ Incentive ตามผลงาน ระบบนี้เป็นระบบที่ตอบแทนผลงานของพนักงานได้ตรงมากที่สุด เพราะโดยปกติแล้วการที่พนักงานจะได้รับ Incentive ตามผลงานได้นั้น ต้องทำผลงานให้ได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ก่อน จึงจะนำเอาผลงานที่ได้มาคำนวณเงินตอบแทน ดังนั้นระบบนี้จึงเป็นระบบค่าตอบแทนที่ถือว่าตอบโจทย์เรื่องของผลงานพนักงานได้มากที่สุด ในทางปฏิบัติเรามักจะใช้ระบบ Incentive กับงานที่ทำรายได้ให้กับบริษัทมากกว่างานสนับสนุน แต่จริงๆ แล้วงานสนับสนุนเองก็สามารถใช้ระบบ Incentive ได้เช่นกัน แต่ต้องทำให้มุมของการประหยัดต้นทุน และนำเอายอดที่ประหยัดได้ มาคำนวณรางวัลค่าตอบแทนคืนให้กับพนักงาน และระบบ Incentive นั้นก็สามารถออกแบบได้ทั้ง Short-term และ Long-term ซึ่งมีลูกเล่นทางด้านผลงานมากกว่า
  • ระบบ โบนัสตามผลงาน ระบบนี้จริงๆ แล้วถือเป็นระบบ Incentive อย่างหนึ่ง เพียงแต่วิธีการคำนวณจ่ายอาจจะไม่ได้มาจากผลงานโดยตรง แบบตรงไปตรงมาเหมือนวิธีแรก บางบริษัทคิดโบนัสตามผลงานของบริษัทในภาพใหญ่ กล่าวคือ ถ้าบริษัทได้เป้าหมาย ก็จะตัดจ่ายให้เท่ากันทุกคน ซึ่งอาจจะมีพนักงานบางคนไม่ทำงาน บางคนขยัน บางคนไม่ขยัน แต่กลับได้ค่าตอบแทนเท่ากันหมด หรือถ้าจะออกแบบให้ไม่เท่ากัน ก็มีข้อจำกัดที่ว่า จะต้องจ่ายไม่ให้ต่างกันมากนัก ผลก็คือ ทำให้คนที่มีผลงานที่ดี ก็จะได้โบนัสที่ไม่แตกต่างกับคนที่ผลงานไม่ดีสักเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้ ก็เริ่มมีการออกแบบระบบโบนัสที่แตกต่างกันไปตามผลงานแต่ละคนมากขึ้นเรื่อยๆ หรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือ เปลี่ยนระบบโบนัสเดิม ให้เป็นระบบ Incentive แบบเต็มรูปแบบนั่นเอง

pay result

  • การขึ้นเงินเดือนตามผลงาน ถือว่าเป็นระบบตอบแทนผลงานที่ไม่ตอบโจทย์เรื่องของผลงานของพนักงานมากที่สุด จากที่พบจากบริษัทต่างๆ ที่มีการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน จะเห็นได้ว่า ไม่ได้ตอบผลงานของพนักงานอย่างชัดเจน จะมีการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อทำให้พนักงานที่นายรัก เป็นคนที่ได้รับเงินเดือนขึ้นมากที่สุด หรือไม่ก็มีการเรียงลำดับผลงานของพนักงาน โดยอาจจะไม่ได้ใช้ข้อมูลผลสำเร็จของงานเพียงอย่างเดียว แต่ใช้เรื่องอื่นๆ เข้ามาประกอบ เช่น พฤติกรรมต่างๆ จนทำให้บางครั้งก็กลายเป็นการปรับจนได้ดั่งใจของนายอยู่ดี อีกทั้งงบประมาณที่ใช้ในการขึ้นเงินเดือนก็มีอัตราที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ ในแต่ละปี จนทำให้มันไม่มีพลังมากพอที่จะจูงใจพนักงานให้สร้างผลงานได้อย่างเต็มที่เช่นกัน

จากรูปแบบการให้รางวัลข้างต้น สิ่งที่กระตุ้นและจูงใจพนักงานให้สร้างผลงานได้ดีที่สุดก็คือ ระบบ Incentive ตามผลงาน ซึ่งต้องมีการตั้งเป้าหมายผลงานไว้ แล้วก็วัดจากผลงานจริงที่พนักงานทำได้ในแต่ละช่วงเวลา รองลงมาก็เป็น โบนัสตามผลงาน และสุดท้ายที่ไม่ค่อยจะมีผลต่อแรงจูงใจในการทำผลงานของพนักงานมากนักก็คือ การขึ้นเงินเดือนประจำปีนั่นเอง

สรุปแล้ว ถ้าเราต้องการกระตุ้นพนักงานให้สร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือทางด้านการบริหารค่าตอบแทนก็น่าจะเป็นระบบ Incentive ซึ่งแนวโน้มในตลาดปัจจุบันก็มีหลายบริษัทที่เริ่มนำเอาระบบนี้เข้ามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก็ต้องอาศัยเครื่องมือที่สำคัญก็คือ ตัวชี้วัดผลงานตั้งแต่ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และพนักงาน ต้องเชื่อมโยงกันให้ได้ เพื่อที่จะเอามาคำนวณตัวเงินที่จะมาจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับพนักงานได้อย่างเป็นธรรมตามผลงานที่พนักงานทำได้จริง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s