ความผิดพลาดของผู้นำ ที่มักจะไม่รู้ตัว

leader1234

ผู้นำขององค์กร ถือเป็นคนที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นคนกำหนดทิศทาง และเป็นจุดยึดเหนี่ยวของพนักงาน เป็นคนขับเคลื่อนผลงานในภาพรวมขององค์กร และสร้างผลงานให้กับองค์กรโดยผ่านพนักงานทุกคน ทุกองค์กรล้วนแต่ต้องการผู้นำที่ดี ที่จะนำพาองค์กรของเราไปสู่ความสำเร็จได้

แต่ผู้นำเองก็มีทั้งในแบบที่ดี และในแบบที่ยังไม่ค่อยดีนัก ผู้นำหลายคนพอขึ้นเป็นผู้นำแล้ว ก็มักจะมีการบริหารงาน และการตัดสินใจบางอย่างที่ผิดพลาดไปได้ โดยที่อาจจะไม่รู้ตัว แต่เพราะอาจจะมีอะไรบางอย่างมาบดบังสายตาของเราอยู่ ก็เลยทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ สิ่งเหล่านั้น มีอะไรบ้าง เราลองมาดูกันครับ

  • ยึดมั่นกับความสำเร็จในอดีตมากเกินไป ผู้นำบางองค์กรที่เคยนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จมาแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ก็มักจะมีความมั่นใจในตนเองสูงมาก และมีความยึดมั่นถือมั่นในความสำเร็จนั้นว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และจะคงอยู่ตลอดไป จนทำให้มองไม่เห็นแนวโน้ม และแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และยังคงคิดว่า สิ่งที่ทำอยู่นั้นยังคงเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จไปได้อีก เมื่อผู้นำเชื่อแบบนี้ สัญญานในการทำงานต่างๆ ก็จะถูกส่งจากผู้นำลงมายังผู้บริหาร และพนักงานในแต่ละระดับ ซึ่งผู้บริหารบางคนอาจจะมีการทักท้วงไปว่าให้ระวังในเรื่องของสิ่งที่อาจจะเข้ามาเป็นภัยคุกคามความสำเร็จของเรา แต่ด้วยความสำเร็จอย่างสูงในอดีตก็เลยทำให้ผู้นำปิดหูปิดตา และไม่สนใจ จนในที่สุดองค์กรก็อาจจะต้องล้มตายไป โดยที่ไม่สามารถแก้ไขและปรับตัวได้ทันเวลา
  • ไม่ฟังคนอื่น ผู้นำบางคนมีความมั่นใจในตนเองสูงมากเกินไป จนทำให้ไม่เปิดใจรับฟังคนอื่นเลย ผู้บริหาร และพนักงานพยายามที่จะเสนอความคิดเห็นในมุมมองต่างๆ แต่ด้วยความมั่นใจในตนเองของผู้นำที่มากเกิน ก็เลยทำให้มองความเห็นของคนอื่นด้อยกว่า และเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จะต้องเป็นความคิดเห็นของตนเองเท่านั้นที่ถูกต้องที่สุด บางครั้งด้วยอาการยึดมั่นมากเกินไปนี้ ก็ทำให้องค์กรไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นกัน สุดท้ายก็สู้คู่แข่งที่เปลี่ยนแปลงตนเองอยู่ตลอดไม่ได้
  • ลืมมองอนาคต ผู้นำคือคนที่นำพาทีมงาน และองค์กรไปสู่อนาคตที่ดี ดังนั้นคนที่เป็นผู้นำที่ดีจะต้องมองอนาคตให้ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง สิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันนั้น จะมีจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่ และสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเข้ามามีผลกระทบต่ออนาคตขององค์กรเราอย่างไรบ้าง สิ่งเหล่านี้จะต้องมองให้ออก และถ้ามองออกแล้ว ก็ต้องเปิดใจที่จะรับว่า มันจะต้องเข้ามามีผลต่อบริษัทแน่นอน เพื่อที่จะได้ลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้
  • ไม่เคยให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพยากรบุคคล การที่ผู้นำจะต้องสร้างอนาคตที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กรได้นั้น สิ่งสำคัญก็คือ เรื่องของทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อน และนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีได้ ดังนั้น ผู้นำจึงควรจะให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคน เพื่อให้มีความพร้อมด้วยเช่นกัน ไม่ใช่มุ่งแต่เรื่องของงาน กำไร ยอดขาย และทำให้ผู้ถือหุ้นพอใจอย่างเดียวเท่านั้น ยังต้องมองระยะยาวขององค์กรด้วยเช่นกัน ซี่งถ้าจะให้สำเร็จกันยาวๆ ก็ต้องเลี้ยงและพัฒนาคนให้ดีอย่างต่อเนื่อง ผู้นำหลายคนที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จแล้ว ก็อยากที่จะสำเร็จมากขึ้นไปอีก ก็เลยมัวแต่ไปหาเงิน มัวแต่ให้พนักงานเน้นไปที่การสร้างผลงานที่ดีในระยะสั้นๆ มากกว่า เพื่อทำให้ตัวเลขผลประกอบการดีขึ้น แต่ลืมมองไปที่อนาคตว่า วันนี้สำเร็จจริง แต่วันพรุ่งนี้ล่ะจะเป็นอย่างไร

ความผิดพลาดที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ตัวผู้นำเองส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยรู้ตัว สังเกตจากผู้นำขององค์กรใหญ่ๆ ที่เคยประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่ปัจจุบันกับกลายเป็นผู้ตาม และบางบริษัทก็ปิดตัวไปแล้วก็มี เช่น โกดัก โนเกีย ยาฮู ฯลฯ องค์กรเหล่านี้ ถือว่าเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จสูงมากในอดีต แต่ในปัจจุบันบางแห่งก็ปิดตัวไปอย่างถาวรแล้วเช่นกัน

สาเหตุหลักก็คือ ผู้นำเองมองไม่เห็นอนาคต หรือไม่ก็มองอนาคตผิดไป สาเหตุก็มาจากความสำเร็จที่ตนเคยสร้างขึ้นมา ก็เลยทำให้ความมั่นใจที่สูงมากนั้น มาบดบังวิสัยทัศน์ที่ดีไปได้โดยที่ตนเองก็ไม่รู้ตัว

ดังนั้นผู้นำในยุคนี้ จึงควรที่จะมองไปที่อนาคตให้มากขึ้น ความสำเร็จในวันนี้ มันไม่ใช่ความสำเร็จที่ยั่งยืนตลอดไป จึงควรมองภาพอนาคต และกำหนดเป้าหมาย วางแผน โดยเปิดใจกว้าง รับฟังความเห็น รวมทั้งต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วย และที่ขาดไม่ได้ก็คือ เมื่อภาพอนาคตเปลี่ยนไป ภาพของคนที่จะทำให้เกิดอนาคตนั้นได้ ก็ต้องได้รับการพัฒนาด้วยเช่นกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s