Engagement สร้างได้ด้วยวิธีง่ายๆ

engagement-creation

ได้อ่านบทความหนึ่งในนิตยสาร HR Magazine ของเดือนตุลาคม 2016 เล่มล่าสุด เป็นบทความที่เกี่ยวกับการสร้าง Engagement ด้วยวิธีง่ายๆ ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย ชื่อบทความคือ The Engagement Challenge เขียนโดย Tamara Lytle ได้เขียนจั่วหัวไว้อย่างน่าสนใจว่า

“Businesses around the world are failing miserably at creating an engaged workforce. Here are 7 things HR can do about it—without spending big bucks”

แปลเป็นไทยแบบง่ายๆ ว่า “ธุรกิจทั่วโลกนั้นล้มเหลวในการที่จะสร้างความผูกพันในการทำงานให้เกิดขึ้นกับพนักงาน แต่นี่คือ 7 สิ่งที่ HR สามารถทำได้ โดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากมายอะไร”

เราลองมาดูกันนะครับว่า 7 สิ่งที่เขาว่านั้นมันมีอะไรบ้าง

  • Supply the right tools การที่พนักงานจะรู้สึกดี สิ่งแรกที่องค์กรควรจะจัดให้มีก็คือ เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานที่สะดวก และเอื้อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่มีแต่เครื่องมือเก่าๆ คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า โปรแกรมก็เก่า ฯลฯ หรือแม้กระทั่งในการทำงาน จะเข้าระบบในบริษัท ก็ต้องจำ password ถึง 4-5 ตัวที่แตกต่างกัน กว่าจะเข้าระบบได้ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของความผูกพันของพนักงาน แต่ผู้เขียนบทความกล่าวว่า มันเกี่ยวกันโดยตรง เพราะมันทำให้พนักงานรู้สึกไม่อยากทำงาน และเมื่อพนักงานไม่อยากทำงาน ก็แปลว่าไม่มีความผูกพันกับงานและองค์กร
  • Provide training and coaching ให้สร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อการพัฒนา สร้างระบบในการพัฒนาพนักงาน ให้พนักงานรู้สึกว่าทำงานที่นี่แล้วมีอนาคต และมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • Give individual attention ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นแบบรายบุคคล มากกว่าที่จะมองพนักงานเป็นกลุ่มๆ หรือมองในภาพรวมทั้งหมด เพราะจริงๆ แล้วคนแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน ดังนั้น องค์กรจึงควรที่จะให้ความใส่ใจกับพนักงานเป็นรายบุคคลไปมากกว่า
  • Listen to employee สิ่งถัดไปที่ควรจะสร้างให้มีก็คือ การรับฟังพนักงานในทุกระดับ เปิดโอกาสให้พนักงานได้พูด และแสดงความเห็น และ HR กับผู้บริหารจะต้องเปิดใจรับฟัง และนำเอาสิ่งที่พนักงานบอกนั้นมาปรับเปลี่ยนจริงๆ บางแห่งมีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความเห็น และแจ้งประเด็นความคับข้องใจ แต่กลับไม่มีใครรับฟัง หรือไม่มีใครสนใจ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ พนักงานเองก็จะรู้สึกไม่ดี และทำให้ความรู้สึกผูกพันลดน้อยลงไปได้เรื่อยๆ จนหายไปในที่สุด
  • Get Social สิ่งถัดไปที่จะทำให้พนักงานเกิดความผูกพันได้ก็คือ การสร้างสังคม การสร้างทีมงาน การสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในการทำงานให้เกิดขึ้น เนื่องจากคนเราเป็นสัตว์สังคม ดังนั้น การทำงานคนเดียวเดี่ยวๆ นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้นาน ยิ่งปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวไปนานๆ ความรู้สึกผูกพันกับองค์กรยิ่งหายไปมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจึงต้องสร้างระบบการทำงานที่มีโอกาสได้พบปะพูดคุย ประชุม มีการสังสรรค์กัน สนุกสนานร่วมกัน
  • Serve others คนเราทุกคนล้วนแต่ต้องการชีวิตที่มีความหมาย การที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกถึงสิ่งนี้ได้ ดังนั้น องค์กรก็ควรจัดให้มีกิจกรรมทีช่วยเหลือสังคมแบบง่ายๆ และให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ และทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีส่วนช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าในสังคม
  • Recognize proudly and loudly สิ่งสุดท้ายที่ผู้เขียนได้ให้แนวทางไว้ก็คือ จะต้องสร้างระบบการให้ความสำคัญกับพนักงาน หรือพูดให้ง่ายเข้าก็คือต้องมีคำชมเชยเวลาพนักงานทำงานได้ดี ซึ่งต้องชมเชยอย่างภาคภูมิใจในตัวพนักงานคนนั้นจริงๆ และจะต้องทำให้ทราบโดยทั่วกันด้วย กล่าวคือ ทำดีก็ต้องชม และต้องเผยแพร่ และแชร์ให้สังคมในองค์กรได้รับทราบ ซึ่งจะทำให้พนักงานที่ทำดีนั้น เกิดความรู้สึกที่ดีในการทำงานกับองค์กรด้วย

อ่านจบแล้ว แม้ว่าผู้เขียนจะไม่ได้ลงลึกถึงแบบ How to แต่ก็พอเห็นแนวทางง่ายๆ ที่บางครั้งเราก็ลืมมองไป เพราะมัวแต่ไปมอง Key driver ที่จะทำให้เกิด engagement กันมากไป เพราะที่ปรึกษาเขาบอกมา แต่กลับไม่ได้มองถึงประเด็นเล็กๆ แต่มีผลที่ไม่เล็กเลย กับการสร้างความผูกพันของพนักงาน

ก็คงต้องลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s