อัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ประกาศแล้ว อย่าลืมเตรียมตัวเรื่องการปรับผลกระทบที่เกิดขึ้น

ประกาศอย่างเป็นทางการก็ออกมาแล้วในเรื่องของการปรับอัตรา…