ผู้จัดการสายงานกับการบริหารค่าจ้างเงินเดือน

mgrandcompen

เรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เป็นความลับ และเป็นเรื่องที่ฝ่ายบุคคลมักจะดูแลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งนโยบายของบริษัทก็ไม่ค่อยจะปล่อยให้เรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนอยู่ในมือของผู้บริหารสายงานมากนัก อย่างไรก็ดีในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนสมัยใหม่นั้น เรามักจะให้ผู้จัดการสายงานเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่จะมีบทบาทอย่างไรนั้นเราลองมาดูกันครับ

สำหรับบริษัทที่มีการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน มีการประเมินค่างาน มีการจัดระดับงาน  รวมทั้ง มีการวางโครงสร้างเงินเดือนอย่างเป็นทางการ บริษัทเหล่านี้มักจะมีระบบในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่ชัดเจน รวมทั้งมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการสายงานในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของลูกน้องตนเองไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน

  • กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานให้ชัดเจน หน้าที่แรกของผู้จัดการสายงานในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน ก็คือ การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน รวมทั้งต้องหมั่นคอยปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกน้องตนเองในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การทำงาน โดยกำหนดและทำการปรับปรุงรายละเอียดของการทำงานลงในใบพรรณนาหน้าที่งานของบริษัทที่กำหนดไว้ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีผลต่อค่างานและระดับงานของตำแหน่งงานนั้นๆ ซึ่งจะมีผลต่ออัตราเงินเดือนที่ตำแหน่งงานนั้นควรจะได้รับตามโครงสร้างเงินเดือนที่กำหนดไว้
  • เคารพและให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัท สำหรับบริษัทที่มีโครงสร้างเงินเดือนผู้จัดการสายงานที่ทำหน้าที่บริหารเงินเดือนของลูกน้องตนเองนั้น จะต้องมีความเคารพในกฎเกณฑ์และกรอบโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทที่กำหนดไว้ จะต้องไม่ใช้อำนาจของตนเองในการกำหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือนให้กับพนักงานตามแต่ใจตนเอง โดยไม่สนใจว่าโครงสร้างเงินเดือนและระบบในการบริหารเงินเดือนของบริษัทจะเป็นอย่างไรก็ตาม ผู้จัดการสายงานบางคน สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน แล้วรู้สึกชอบใจ ก็เลยคุยกับผู้สมัครในเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนรวมทั้งตอบตกลงในสิ่งที่ผู้สมัครขอมา โดยที่ไม่สนใจว่ากรอบในการกำหนดอัตราเงินเดือนของบริษัทนั้นจะเป็นอย่างไร หรือในบางกรณีเมื่อทราบว่าพนักงานเงินเดือนชนเพดาน ก็วิ่งเต้นด้วยอำนาจของตนเองเพื่อทำให้พนักงานคนนั้นมีสิทธิ์ได้รับการขึ้นเงินเดือนในปีนั้นแปลว่าเงินเดือนจะชนเพดานแล้วก็ตาม ฯลฯ
  • ประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม เนื่องจากการให้รางวัลผลงานไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนตามผลงานและการให้โบนัส ล้วนแต่ต้องอ้างอิงถึงผลงานของพนักงาน ดังนั้นถ้าต้องการที่จะบริหารค่าจ้างเงินเดือนอย่างเป็นธรรม ผู้จัดการสายงานก็ต้องประเมินผลงานพนักงานอย่างเป็นธรรมด้วยเช่นกัน จะต้องสามารถพิจารณาผลงานของพนักงานแต่ละคนได้อย่างชัดเจน สามารถมองออกว่าใครผลงานดีกว่าใคร เพราะถ้าเรื่องนี้ไม่มีความชัดเจน การขึ้นเงินเดือน รายการให้รางวัลผลงานก็จะยิ่งไม่ชัดเจนเข้าไปอีก
  • ขึ้นเงินเดือนให้พนักงานอย่างเป็นธรรม นอกจากการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมแล้ว การพิจารณาเงินขึ้นให้กับพนักงานแต่ละคน ก็จะต้องเป็นไปตามผลงานที่ประเมินไว้ด้วย ผู้จัดการบางคนประเมินผลงานพนักงานไปทางหนึ่ง และพิจารณาเงินขึ้นให้กับพนักงานไปอีกทางหนึ่ง ไม่มีความสอดคล้องกัน อาทิ ผลงานออกมาดี แต่กลับได้ขึ้นเงินเดือนพอๆกับพนักงานที่มีผลงานไม่ดี ด้วยเหตุผลที่ว่าพนักงานคนหลังมีอายุการทำงานกับบริษัทนาน หรือบริหารบางคน ก็ไม่สนใจว่าผลการประเมินที่ออกมานั้นเป็นอย่างไร พอถึงเวลาที่จะต้องขึ้นเงินเดือน ก็สั่งให้ฝ่ายบุคคลไปเอารูปพนักงานมาดู และขึ้นเงินเดือนตามรูป ใครที่เคยเห็นเคยรู้จักเคยทำงานด้วยก็จะขึ้นเงินเดือนให้มากหน่อย เมื่อเทียบกับพนักงานที่ไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อน โดยไม่สนใจว่าผลงานที่ประเมินออกมานั้นเป็นอย่างไร

จะเห็นได้ว่าความเป็นธรรมในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนนั้นไม่ได้อยู่กับฝ่ายบุคคลแต่เพียงฝ่ายเดียว ยังขึ้นอยู่กับผู้จัดการสายงานที่ต้องทำหน้าที่ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของลูกน้องตัวเองด้วย ดังนั้นถ้าจะทำให้ระบบบริหารค่าจ้าง บริษัทเกิดความเป็นธรรม และสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของ การดึงดูด การเก็บรักษา และการจูงใจพนักงาน ได้อย่างดีนั้น ก็จะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการสายงาน และฝ่ายบุคคล ทั้ง 3 ฝ่ายนี้จะต้องเคารพในกฎเกณฑ์ของกันและกัน และทำหน้าที่ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัทในกรอบที่ตกลงกันไว้ แล้วความเป็นธรรมในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s