สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม เมื่อมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560

impactwage

เรื่องราวของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ในปี 2560 นั้นเป็นที่พูดคุยกันเยอะมากทีเดียว สัปดาห์ที่แล้วผมเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและการปรับผลกระทบให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบไว้ ก็มีผู้อ่านหลายท่านที่ให้ความสนใจ และเขียนมาสอบถามประเด็นกันเพี่มเติมอยู่พอสมควร

ในทางปฏิบัติในเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ให้กับพนักงานในระดับปฏิบัติการเท่านั้นที่ต้องให้ความสำคัญ ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัทจะต้องพิจารณาและเตรียมความพร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยเช่นกัน มีเรื่องอะไรบ้างนั้น ลองมาดูกันครับ

  • งบประมาณเรื่องของค่าจ้างเงินเดือน ผมเชื่อว่าถึงเวลานี้แล้ว ทุกบริษัทจะต้องมีการจัดเตรียมงบประมาณไว้สำหรับปีหน้าแล้ว โดยมีการคำนวณปรับเงินเดือนให้กับกลุ่มที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการที่ได้รับผลจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ แต่ก็อย่าลืมคำนวณเรื่องเงินสมทบประกันสังคมที่ต้องปรับใหม่ เงินกองทุกสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี) ที่จะต้องมีการปรับตัวเลขกันใหม่ เพราะพนักงานได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของค่าล่วงเวลาซึ่งก็ต้องมีการตั้งงบประมาณเผื่อไว้ด้วยเช่นกัน สำหรับบริษัทที่มีการจ่ายค่าล่วงเวลากันเป็นประจำ
  • อัตราแรกจ้างสำหรับพนักงานในแต่ละวุฒิการศึกษา อีกประเด็นหนึ่งที่น่าจะได้รับผลกระทบบ้าง แต่อาจจะไม่มากนัก ก็คือ อัตราแรกจ้างสำหรับพนักงานที่จบการศึกษาใหม่ๆ ในแต่ละวุฒิการศึกษา ซึ่งน่าจะมีผลกระทบกับระดับ ปวช. และปวส. ส่วนปริญญาตรีนั้น อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้มากนัก เช่น เมื่อปรับเป็นวันละ 310 บาท ก็ตกเดือนละ 9,300 บาท และถ้าพนักงานจบใหม่ในระดับปวช. เราเคยกำหนดไว้ 9,200 บาท แบบนี้ก็ถือว่าได้รับผลกระทบก็ต้องมีการพิจารณาปรับเป็นอัตราใหม่ และเมื่อปวช. ปรับขึ้นก็ต้องมาพิจารณาระดับ ปวส. ว่าได้รับผลกระทบตามมาอีกหรือไม่ ถ้าได้รับ ก็ต้องมีการพิจารณาปรับเป็นอัตราใหม่เช่นกัน ก็ทำแบบนี้ไล่ไปจนถึงระดับปริญญาโท การพิจารณาดังกล่าวถือว่าเป็นการตรวจสอบในเรื่องของความเป็นธรรมในการจ่ายค่าจ้าง ซึ่งเท่าที่ผมได้ลองทำดู ระดับปริญญาตรีที่จ้างอยู่ที่ 15,000 บาทนั้น ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนัก อาจจะไม่ปรับก็ได้ หรือถ้าบริษัทไหนที่มีกำลังในการจ่ายมากพอ อาจจะใจดีปรับ ก็ถือว่าเป็นคุณแก่พนักงาน
  • โครงสร้างเงินเดือน ประเด็นถัดมาที่ต้องพิจารณาก็คือ เรื่องของโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท หลังจากที่มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแล้ว ซึ่งครั้งนี้ถือว่าปรับไม่มากเท่ากับครั้งที่แล้ว ดังนั้นอาจจะไม่มีผลกระทบอะไรมากนักกับโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทที่ทำไว้ ระดับงานที่ต้องตรวจสอบเป็นพิเศษก็คือระดับล่างๆ หน่อย ก็คือระดับปฏิบัติการ จากที่เราเคยกำหนดขั้นต่ำไว้ 9,000 บาท ก็ต้องเปลี่ยนเป็น 9,300 บาท นอกนั้น ก็อาจจะมีการตรวจสอบในเรื่องของการแข่งขันได้ของโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ ถ้าจะให้ดี ปี 2560 ก็ควรจะเข้าร่วมการสำรวจค่าจ้างเงินเดือน เพื่อที่จะดูว่าตลาดเขาขยับอะไรกันออกไปบ้าง และเป็นอย่างไร เพื่อที่เราจะได้นำมาปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนให้ทัดเทียมกับตลาดนั่นเอง

ประเด็นหลักๆ ที่ต้องเตรียมความพร้อมกันล่วงหน้าก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ สิ่งที่สำคัญก็คือ เวลาจะปรับค่าจ้างเงินเดือนนั้น ก็คงต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรมภายในบริษัทเราเองด้วย ไม่ควรจะพิจารณาแค่ตัวเงินเพียงอย่างเดียว นายจ้างอาจจะไม่อยากปรับมากนัก เพราะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้น แต่อย่าลืมว่า การที่เราไม่ดูแลเรื่องของความเป็นธรรมในการจ่ายค่าจ้างนั้น จะทำให้แรงจูงใจของพนักงานลดต่ำลงได้ เช่น พนักงานบางคนเคยได้มากกว่าคนเดิมอยู่ แต่พอปรับค่าจ้างใหม่ กลายเป็นว่าพนักงานใหม่ได้ค่าจ้างที่เท่ากับ หรือใกล้เคียงกว่าเดิมมาก

เมื่อขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจหดหาย สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ผลงานของพนักงานก็จะแย่ลง ซึ่งส่งผลต่อผลงานรวมของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้นพิจารณาให้ดี และถี่ถ้วน มองเรื่องความเป็นธรรมเป็นหลัก อย่าให้เข้าสุภาษิตว่า

“เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย”

Advertisements

1 คิดบน “สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อม เมื่อมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2560

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s