HR ไปสู่ ยุค HR Digital ยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้

hr-digital

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และมีแนวโน้มความจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง มันทำให้การทำงานในทุกด้านจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลก็เช่นกัน เราก็จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับยุคดิจิตอลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตเช่นกัน

จะมาอ้างว่า บริษัทเรายังไม่พร้อม ยังไม่ทำก็ได้ ยังใช้ระบบเอกสารแบบเดิมๆ ก็น่าจะได้ ฯลฯ ผมคิดว่า มันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่จะใช้แบบเดิมๆ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น มันจะบังคับให้เราไม่สามารถที่จะใช้วิธีการเดิมๆ ในการทำงานได้อีกต่อไป เพราะรอบกายเราเปลี่ยนไปหมด ลูกค้าเปลี่ยน ผู้ขายเปลี่ยน ประชาชนทั่วไปก็เปลี่ยน แต่ถ้าองค์กรเราไม่เปลี่ยนตาม เราก็คงไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นได้

ดังนั้น เราเองก็ต้องยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการขององค์กร ก็อาจจะวางแผนเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ แต่ไม่ควรที่จะปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

สิ่งที่ HR จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลกันอย่างเต็มตัวมีอะไรบ้างลองมาดูกันครับ

  • ระบบฐานข้อมูลทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สิ่งสำคัญในยุคข้อมูลข่าวสาร ก็คือ ข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ในเรื่องของการบริหารคนก็เช่นกัน เราก็ต้องอาศัยข้อมูลพนักงานจริง ที่เกิดขึ้นในองค์กรมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารคนขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาพนักงาน การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การวางแผนความก้าวหน้าสายอาชีพ การวางแผนทดแทนตำแหน่ง รวมถึงการบริหารจัดการในเรื่องของความรู้สึกของพนักงานเอง สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยข้อมูล ซึ่งถ้าองค์กรเรามีระบบการเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่ดี ก็จะทำให้เราสามารถที่จะวางแผน และป้องกันปัญหาทางด้านการบริหารคนได้ดีขึ้น ทำให้การบริหารคนสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้นไปอีก
  • การสรรหาคัดเลือกพนักงาน การที่เราเข้าสู่ยุคดิจิตอล เรื่องของการสรรหาและคัดเลือกพนักงานก็ต้องมีการทำให้ทันสมัย ช่องทางใหม่ๆ ในการหาคน และคัดเลือกคนมีมากขึ้นเรื่อยๆ Social Network ต่างๆ ที่เราเห็นว่า เหมือนเป็นของเล่น แต่ถ้าเรานำเอามาใช้ในการทำงานอย่างจริงจังแล้ว มันสามารถที่จะช่วยให้เราสรรหาและคัดเลือกพนักงานได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น บริษัทใดที่ยังคงใช้ช่องทางในการสรรหาพนักงานแบบเดิมๆ อยู่ ก็ต้องเริ่มมองหาช่องทางใหม่โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์บ้าง เช่น Linkedin หรือ facebook ช่องทางเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถพบเจอกับบุคคลที่เหมาะสมได้ไม่ยาก ทำให้เราเข้าถึงกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังทำให้เรามองเห็นตัวตนที่แท้จริงของคนแต่ละคนผ่านสิ่งที่เขาแชร์กัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหาคนเข้าทำงานกับองค์กรอย่างมากทีเดียว
  • การพัฒนาพนักงาน ยุคนี้เราสามารถที่จะพัฒนาพนักงานโดยไม่ต้องส่งพนักงานไปข้างนอกบริษัทเลยก็ยังได้ E-learning การเรียนหนังสือผ่านเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐานมากมาย บางบริษัทผูกหลักสูตรไว้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเลย เพื่อให้พนักงานเข้าไปเรียน และพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน ซึ่งในอดีตนั้น เราแทบจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้เลย
  • การบริหารจัดการเรื่องของระบบทรัพยากรบุคคล ระบบต่างๆ ในการบริหารคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอลา ขออนุมัติต่างๆ การบริหารสวัสดิการ ค่าจ้างเงินเดือน ข้อมูลประวัติพนักงาน การประเมินผลงาน การประเมินผลฝึกอบรม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ เราสามารถที่จะบริหารจัดการผ่านระบบได้ทั้งหมด โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้คน หรือใช้เอกสารอีกต่อไป บางบริษัท เริ่มที่จะเชื่อมระบบเหล่านี้เข้ากับโทรศัพท์มือถือของพนักงานแต่ละคน พนักงานสามารถที่จะเข้าระบบจากที่ไหนก็ได้ เพื่อที่จะทำเรื่องขอลา หรือขออนุมัติต่างๆ ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกเรื่องได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ พนักงานเองก็ยังสามารถที่จะเรียกดูข้อมูลของตนเองได้ทั้งหมด โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินเข้าไปที่ฝ่ายบุคคลเพื่อขอข้อมูลของตนเองอีกต่อไป
  • เชื่อมระบบการทำงาน เพื่อทำงานที่อื่นได้ นอกจากระบบทางด้านการบริหารคนแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นและหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในอนาคตก็คือ ระบบที่พนักงานสามารถที่จะเข้าถึงเพื่อทำงานได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลก ปัจจุบันนี้ก็มีหลายบริษัทที่ให้พนักงานบางกลุ่มเริ่มทำงานที่บ้านได้เป็นบางวัน และสามารถที่จะทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกบริษัทก็ตาม เมื่อระบบเหล่านี้เกิดขึ้น ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมก็ต้องเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เช่น ระบบการลงเวลาทำงานก็อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปในอนาคต เราจะวัดกันที่ผลงานจริงๆ ของพนักงานแต่ละคน เรื่องของเวลาเข้างาน ออกงาน มันไม่ใช่เรื่องที่สำคัญอีกต่อไป เมื่อเป็นแบบนี้ ระบบในการประเมินผลงานพนักงานที่ดี ก็ต้องเกิดขึ้น

นี่คือสิ่งที่เราในฐานะนักบริหารทรัพยากรบุคคลไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลย

ในปี 2559 ที่กำลังจะผ่านไปนี้ ผมเองได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับลูกค้าหลายแห่ง และเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมากก็คือ เรื่องของการประเมินผลการฝึกอบรม ในอดีตพออบรมจบ ก็จะแจกแบบฟอร์มการประเมินให้กับผู้เข้าอบรมประเมินผลการฝึกอบรมว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง

แต่สิ่งที่ผมพบก็คือ ไม่มีการใช้เอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษแบบนี้อีกต่อไป กล่าวคือ พออบรมจบปุ๊ป ทางบริษัทก็เปิดหน้าจอ หรือ ในเอกสารการฝึกอบรมหน้าสุดท้าย จะมี QR Code ใส่ไว้ เพื่อให้พนักงานยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาส่อง แล้วหน้าจอก็จะไปที่แบบฟอร์มการประเมินผลการฝึกอบรมทันที ซึ่งเราสามารถที่จะใส่คะแนนประเมินได้เลย

ลูกค้าผมแห่งหนึ่ง บอกกับผมว่า พอทุกคนเดินออกจากห้องอบรมแล้ว เขาสามารถที่จะประมวลผลสรุปผลการฝึกอบรมทั้งหมดส่งให้ผมได้ในทันที โดยไม่ต้องรอไปอีกหลายวัน และวันนั้นผมก็ได้ผลการประเมินการฝึกอบรมส่งมาทาง line และ อีเมล์ เพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่พนักงานคนสุดท้ายเดินออกจากห้องอบรม

เราคงจะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วล่ะครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s