compen-esteem

การได้รับการยอมรับ กับค่าตอบแทน อันไหนมีผลกระทบต่อแรงจูงใจมากกว่ากัน

มีโอกาสได้ฟังผู้บริหารสองกลุ่มเขาอภิปรายกันในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน กลุ่มแรก เขาค่อนข้างเชื่อในเรื่องของการใช้ปัจจัยจากภายนอก ในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน กล่าวคือ เวลามีปัญหาเรื่องพนักงานของลาออก หรือหมดแรงจูงใจในการทำงาน ก็จะแก้ไขโดยการให้เงินเดือนขึ้น มีการปรับเงินเดือนเพื่อทำให้พนักงานพอใจ และไม่ลาออก โดยผู้บริหารกลุ่มนี้ เชื่อเลยว่า เงินเดือนนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนต้องการ ไม่ใช่อย่างอื่น

kpi-success

สาเหตุที่ทำให้ KPI ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ

ช่วงต้นปีแบบนี้ หลายบริษัทกำลังเริ่มต้นทำการวางแผนผลงาน โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เพื่อที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดผลงานในการทำงานในปีนี้ ในการกำหนดตัวชี้วัดผลงานนั้น เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้พนักงานได้รับทราบถึงเป้าหมายในการทำงานของตนเอง และทราบว่า ตนเองถูกวัดและประเมินผลงานจากประเด็นใดบ้าง ซึ่งถ้าเรากำหนดเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ ก็จะทำให้เวลาที่วัดผลงานเกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถที่จะรับทราบได้ว่า ถ้าพนักงานทำงานได้ไม่ถึงเป้าหมายจริงๆ แล้วเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อที่จะได้วางแผนพัฒนากันต่อในปีถัดไป

trainmaining

ปัญหาการพัฒนาบุคลากร Train แล้วนิ่งจะแก้อย่างไร

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะใช้กัน ก็คือ การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรต่างๆ โดยหวังว่า หลังจากกลับจากการฝึกอบรมแล้ว พนักงานจะสามารถทำงานได้ และมีความรู้ทักษะ ที่พร้อมในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม นี่คือสิ่งที่ผู้บริหาร และหัวหน้างานแทบทุกคนคาดหวัง เวลาที่จะส่งพนักงานไปฝึกอบรม

mango

นิทานสอนใจ มะม่วงกับคนข้างบ้าน

วันนี้เอานิทานดีๆ มาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับ น้ำใจคนเราทุกวันนี้มันเริ่มหายากกันมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร บางครั้งก็มีการเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้น โดยคิดถึงตัวเองเป็นหลัก โดยไม่ได้มองไปที่คนอื่นเลยว่า เขาด้อยกว่า หรือเดือดร้อนมากกว่าเราหรือไม่