ผลการสำรวจแนวโน้มสวัสดิการที่พนักงานต้องการในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

benefits-needs

เมื่อปลายปี 2016 ทาง SHRM ได้ทำการสำรวจแนวโน้มความต้องการสวัสดิการของพนักงาน (SHRM 2016 Strategic Benefits Series survey report) ซึ่งได้เขียนสรุปไว้ใน HR Magazine ฉบับล่าสุดของเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งผลการสำรวจก็ดูแล้วน่าสนใจ ก็เลยนำเอามาเล่าสู่กันฟังครับ

จากผลการสำรวจแนวโน้มสวัสดิการที่พนักงานต้องการในอีก 3-5 ปีข้างหน้ามีอะไรบ้างเรามาดูกันครับ

  • Health Care สวัสดิการตัวแรกที่พนักงานต้องการให้ดีขึ้น และมีครอบคลุมมากขึ้นก็คือ สวัสดิการทางด้านสุขภาพของพนักงาน พนักงานมีความต้องการทางด้านสุขภาพมากขึ้น ต้องการดูแลสุขภาพของตนเอง เนื่องจากตลาดและสภาพแวดล้อมต่างๆ ก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการรักษาสุขภาพมากขึ้น พนักงานก็เลยต้องการให้บริษัทส่งเสริมสวัสดิการทางด้านสุขภาพมากขึ้น
  • Retirement saving and planning สวัสดิการตัวที่สองที่พนักงานมีความต้องการรองลงมาก็คือ สวัสดิการในกรณีเกษียณอายุ ในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินเพื่อการเกษียณอายุ รวมทั้งอยากให้ทางบริษัทมีระบบเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ และสวัสการในกรณีเกษียณอายุ เนื่องจากประชากรในยุคปัจจุบันต่อเนื่องอนาคตนั้น มีแนวโน้มที่จะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น ถ้าลองคิดดูว่า เราเกษียณอายุที่ 60 และถ้าจะอยู่ถึงประมาณ 80 ปี แสดงว่ามีเวลาอีกถึง 20 ปี ในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ พนักงานก็เลยค่อนข้างจะใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้น
  • Leave สวัสดิการเรื่องการลา พนักงานให้ความสำคัญในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องการลาหยุดมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา อาจจะเป็นเพราะด้วยสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี ที่ทำให้เราสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้ พนักงานเองก็ทำงานได้ตลอดเวลา ด้วยความเครียดในการทำงานก็เลยต้องการเรื่องของวันลา วันหยุดที่มากขึ้นกว่าเดิม
  • Flexible work การทำงานที่ยืดหยุ่น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความต้องการมาสักพักหนึ่งแล้ว แต่จากผลการสำรวจล่าสุดที่ได้มา พนักงานก็ยังคงต้องการสวัสดิการในเรื่องนี้มากขึ้น โดยเฉพาะในอนาคตข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่บ้าน การยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาเข้างาน การทำงานที่ไหนก็ได้ ฯลฯ หรือแม้กระทั่งการสะสมเวลาทำงานในแต่ละวัน เพื่อที่จะทำให้ในสัปดาห์นั้นมีจำนวนวันทำงานที่น้อยลง
  • Career Development การพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พนักงานมีความต้องการมากขึ้น เนื่องจากเข้ามาทำงานแล้วก็ต้องการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร ดังนั้นถ้าองค์กรมีระบบการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน และเป็นระบบ ก็น่าจะทำให้พนักงานอยากที่จะอยู่ทำงานกับองค์กรได้นานขึ้น

นี่คือสวัสดิการ 5 ด้านหลักๆ ที่เป็นแนวโน้มที่พนักงานต้องการจากองค์กรมากขึ้น แม้ว่าผลการสำรวจจะเป็นการสำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เท่าที่ดูจากประเภทสวัสดิการที่พนักงานต้องการนั้น ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างไปจากความต้องการของคนในประเทศไทยสักเท่าไหร่

ในช่วงหลังๆ มานี้ ก็เริ่มมีการพูดถึงสวัสดิการทางด้านสุขภาพกันมากขึ้น องค์กรใหญ่ๆ หลายแห่งก็ส่งเสริมสวัสดิการในเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากสุขภาพ ก็ยังมีเรื่องของการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา

อีกทั้งในบ้านเราก็ยังเน้นไปที่เรื่องของ Work Life integration มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมันลึกกว่าเรื่องของ Work Life Balance ที่พูดถึงในปัจจุบันเสียอีก

จากข้อมูลดังกล่าว ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ฝ่ายบุคคลจะต้องหันมาพิจารณาปรับปรุงระบบสวัสดิการของบริษัทตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากสวัสดิการที่ดีนั้น จะมีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งความพึงพอใจของพนักงานก็เป็นผลต่อเนื่องไปถึงเรื่องของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ซึ่งส่งผลต่อการเก็บรักษาคนเก่งให้ทำงานกับองค์กรต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s