5 minutes HR Talk: อย่าปล่อยให้การคัดเลือกพนักงาน เป็นเรื่องของใครก็ได้

selection

ถ้าเราเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แล้วในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในองค์กร เราให้ใครเป็นคนเลือก บางแห่งปล่อยให้ใครก็ได้เป็นคนเลือก เพราะผู้บริหารมองว่า เป็นเรื่องที่ทำให้เขาเสียเวลาในการทำงาน ในการหาเงิน ถ้าเราให้ใครก็ได้เป็นคนเลือกพนักงานเข้าทำงาน ผลที่ได้มันจะเป็นอย่างไร?

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s