ถ้าเป้าหมายขององค์กรยังไม่ชัดเจน ก็อย่าหวังว่าเป้าหมายของพนักงานจะชัดเจน

ผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการให้พนักงานทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตาม จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน และวัดได้ เพื่อที่จะนำเอาเป้าหมายเหล่านี้มาใช้ในการพิจารณาผลงาน ค่าตอบแทน และการพัฒนาพนักงาน แต่ในทางปฏิบัติสิ่งเหล่านี้มักจะมีปัญหาว่า เป้าหมายของพนักงานแต่ละคนนั้น กำหนดมาแล้วไม่มีความชัดเจน ไม่สามารถวัดได้ในทางปฏิบัติ และที่สำคัญก็คือ พนักงานทำงานได้ตามเป้าหมายแล้ว แต่องค์กรกลับไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของตนได้ มันเป็นเพราะอะไร

ในทางปฏิบัติจริงๆ แล้ว การที่พนักงานจะกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตนเองได้นั้น องค์กรจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายขององค์กรให้ชัดเจนเสียก่อน มิฉะนั้น เป้าหมายของพนักงานจะไม่มีทางชัดเจน และเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรได้เลย

ผู้บริหารบางแห่ง ต้องการให้พนักงานมีตัวชี้วัดผลงาน และมีการกำหนดเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน โดยการให้พนักงานแต่ละคนไปกำหนดตัววัดผลงาน และเป้าหมายการทำงานของตนเองมา พอพนักงานสอบถามว่า แล้วเป้าหมายขององค์กรคืออะไร ผู้บริหารกลับตอบไม่ได้ แต่กลับตอบกลับมาว่า “ตั้งเป้าหมายในการทำงานของพนักงานแต่ละคนมาก่อนก็แล้วกัน เรื่องเป้าหมายขององค์กรเป็นเรื่องของพวกเราผู้บริหาร พวกคุณไม่จำเป็นต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอะไร”

ซึ่งคำตอบแบบนี้แหละครับ ที่ทำให้เกิดปัญหาในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานตามมามากมาย ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสำหรับองค์กรที่ต้องการให้พนักงานแต่ละคนมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน สิ่งที่จะต้องทำก็คือ

  • ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายขององค์กรให้ชัดเจนเสียก่อน ไม่ว่า จะเป็นเป้าหมายในเชิงกำไร ยอดขาย ต้นทุน หรือแม้แต่เป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ว่า ปีนี้องค์กรของเราจะมุ่งเน้นไปในเรื่องอะไร ด้านไหนอย่างไร เช่น ปีนี้จะมุ่งไปที่เรื่องของการขยายตลาด หรือเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเน้นไปที่การบริหารต้นทุน ฯลฯ และมีการกำหนดตัวเลขเป้าหมายที่ชัดเจนไว้แลยตั้งแต่ต้นปี เพื่อที่จะได้นำเอาตัวเลขเป้าหมายเหล่านั้น ไปเป็นหลักให้กับพนักงานในแต่ละระดับใช้ในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตนเอง
  • ผู้บริหารระดับกลางจะต้องนำเป้าหมายองค์กรมาเป็นตัวตั้ง เมื่อเป้าหมายขององค์กรชัดเจนแล้ว ผู้บริหารระดับกลางก็จะต้องนำเอาเป้าหมายขององค์กรมาเป็นตัวตั้ง เพื่อกำหนดเป้าหมายของหน่วยงานตนเอง นอกจากหน่วยงานของตนเองแล้ว ยังต้องพิจารณาว่าหน่วยงานของเรามีส่วนที่จะไปช่วยทำให้เป้าหมายอื่นขององค์กรบรรลุบ้างหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เป้าหมายของหน่วยงานแต่ละหน่วยมาขัดแย้งกันเอง
  • พนักงานกำหนดเป้าหมายของตนเองที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน เมื่อเป้าหมายของหน่วยงานชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรแล้ว พนักงานแต่ละคนก็จะสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้ชัดเจนมากขึ้น รู้ว่า งานของตนเองในปีนี้ จะต้องเน้นไปทางไหน อย่างไร เมื่อพนักงานทำงานสำเร็จ เป้าหมายของหน่วยงานก็จะสำเร็จไปด้วย ซึ่งสุดท้ายก็จะส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กรได้เช่นกัน

บางองค์กร ผู้บริหารอยากจะควบคุมต้นทุนในปีนี้ แต่ไม่ได้บอกพนักงาน ไม่มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการทำงานที่ชัดเจน และไม่ได้สื่อสารให้กับพนักงานทราบ พนักงานแต่ละคนก็ตั้งเป้าหมายตามสิ่งที่ตนเองอยากทำ อยากบรรลุ บางคนก็ตั้งในลักษณะที่ตนเองทำได้ ที่ทำไม่ได้ก็ไม่ตั้งเป็นเป้าหมาย

สุดท้าย ผลงานของพนักงานแต่ละคนก็ไปกันคนละทาง ผู้บริหารไปทาง ผู้จัดการไปอีกทาง พนักงานก็ไปกันอีกทาง แบบนี้ทำให้ตายก็ไม่สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ และสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นตามมาก็คือ

“ผลงานของพนักงานดีหมดเลย แต่ทำไมผลงานขององค์กรถึงออกมาแย่มาก”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s