โปรแกรม IT ด้านการประเมินผลงาน ช่วยให้การประเมินผลงานดีขึ้นจริงหรือ

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็เลยทำให้ระบบ HR ในหลายๆ ระบบ เริ่มมีการนำเอาโปรแกรม หรือ Application เข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะระบบฐานข้อมูลทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลพนักงานในด้านต่างๆ ตั้งแต่วันที่เข้าทำงานจนถึงวันที่ออกจากบริษัทไป

ยิ่งไปกว่านั้น บางบริษัทก็เริ่มนำระบบอำนวยความสะดวกทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในเรื่องของการมาทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการขอลาต่างๆ การขาดงาน การทำงานล่วงเวลา ฯลฯ เพื่อให้พนักงานสามารถที่จะดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยแบบฟอร์มที่ต้องกรอกอะไรมากมาย ทุกอย่างทำผ่านระบบทั้งหมด และข้อมูลทุกอย่างที่ทำผ่านระบบนี้ ก็สามารถเข้าไปเก็บไว้ยังฐานข้อมูลของพนักงานแต่ละคนได้

มีงานทางด้านการประเมินผลงาน ที่มีโปรแกรมในการประเมินผลงานออกมาใช้งานกันสักระยะแล้ว บางโปรแกรมมีการพัฒนาจนตัวโปรแกรมเองสามารถที่จะเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรลงสู่หน่วยงาน และพนักงาน และยังสามารถที่จะใส่ Competency เข้ามาเพื่อใช้ในการบริหารผลงานของพนักงานแต่ละคนได้อีกด้วย

ก็เลยเป็นที่มาของฝ่ายบุคคลในบางบริษัทที่มีความคิดว่า ถ้าบริษัทเรามีโปรแกรมทางด้านการประเมินผลงานแล้ว จะทำให้ระบบการประเมินผลงานของบริษัทมีความชัดเจน เที่ยงตรง และเป็นธรรมมากขึ้นไปอีก

คำถามก็คือโปรแกรมการประเมินผลงาน จะช่วยให้ระบบการประเมินผลงานของบริษัทได้ดีขึ้นจริงๆ หรือ

คำว่าดีขึ้นในที่นี้ หมายถึง หัวหน้าจะสามารถประเมินผลงานลูกน้องได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น มองผลงานของพนักงานแต่ละคนออกได้อย่างชัดเจนขึ้น ด้วยโปรแกรมการประเมินผลงานจริงๆ หรือ???

ต้องบอกกันเลยว่า โปรแกรมเหล่านี้ ช่วยอำนวยความสะดวกให้เรามากกว่า ในเรื่องของการที่เราไม่ต้องใช้กระดาษแบบฟอร์มต่างๆ ให้ยุ่งยาก และไม่ต้องมานั่งคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขให้สับสน ด้วยระบบของมัน เพียงแค่ผู้จัดการ และหัวหน้างานคลิกคะแนนผลงานให้พนักงานในแต่ละปัจจัย เสร็จแล้วคะแนนทุกอย่างทุกด้านก็จะออกมาเองอย่างรวดเร็ว ระบบหรือโปรแกรมมันช่วยเราได้ประมาณนั้นจริงๆ

ถ้าจะคิดว่า เมื่อมีโปรแกรมแล้ว หัวหน้างานจะสามารถประเมินผลงานลูกน้องได้ดีขึ้นนั้น มันไม่ใช่ตัวโปรแกรม มันอยู่ที่ตัวหัวหน้างานคนนั้นว่ามีความเข้าใจในระบบประเมินผลงานของบริษัทแค่ไหน และตัวหัวหน้างานเองที่จะต้องมีการใช้ดดุลยพินิจที่เป็นธรรมในการพิจารณาผลงานของพนักงาน

  • โปรแกรมมีเรื่องของการตั้งตัวชี้วัดและเป้าหมายของงาน แต่ถ้าหัวหน้างานและพนักงานยังไม่เข้าใจว่า วิธีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายผลงานที่ถูกต้องนั้นคืออะไร มันก็ไม่สามารถประเมินผลงานได้อยู่ดี

 

  • โปรแกรม มีเรื่องของการใส่ Competency ไม่ว่าจะเป็น Core, Managerial หรือ Functional Competency เข้าไปได้หมด แต่ถ้าผู้ประเมินไม่เข้าใจใน Competency แต่ละตัว และไม่สามารถที่จะมองพฤติกรรมพนักงานได้ออกว่าแบบไหนดี แบบไหนไม่ดี จะมีโปรแกรมการประเมินผลงานที่ดีสักแค่ไหน ก็ยังไม่สามารถประเมินพฤติกรรมพนักงานได้อยู่ดี

 

  • โปรแกรมมีวิธีการประเมินผล วิธีการให้คะแนน แต่ถ้าผู้ประเมินใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการให้คะแนน มันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดี

ดังนั้น ถ้าเราอยากจะนำเอาโปรแกรมการประเมินผลงานมาใช้งาน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการประเมินผลงานของบริษัท ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงกับสาเหตุของปัญหาเลยครับ ถ้าเราอยากจะให้ระบบประเมินผลงานของบริษัทเราเป็นระบบที่ดี สิ่งที่เราจะต้องแก้ไขก็คือ

  • ระบบประเมินผลงาน (ตัวระบบที่ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์) เช่น เราจะมีการกำหนดตัวชี้วัดผลงานหรือไม่ อย่างไร มีการกำหนดเป้าหมายในการทำงานหรือไม่ มีการใช้ Competency อะไรบ้าง และน้ำหนักระหว่าง KPI กับ Competency เป็นอย่างไร แตกต่างกันไปในระดับพนักงานหรือไม่ วิธีการให้คะแนนผลงาน จะให้อย่างไร คะแนนเท่าไหร่แปลว่าผลงานเป็นอย่างไร ฯลฯ ระบบเหล่านี้จะต้องถูกกำหนดให้ชัดเจนก่อน

 

  • ผู้ประเมิน สิ่งถัดไปที่ต้องทำก็คือ การพัฒนาและให้ความรู้ผู้ประเมินผลงาน ว่าระบบเป็นอย่างไร และให้แนวคิดในการมองผลงานของพนักงานว่าจะต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง ตัวชี้วัดผลงาน และพฤติกรรมด้านใด จะมองอย่างไร แบบไหนที่เรียกว่าผลงานดี แบบไหนไม่ดี จะต้องมีการตกลงกันให้ชัดเจน และผู้ประเมินทุกคนจะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองที่มีต้องผลงานพนักงานไปในทางเดียวกัน

 

  • ผู้ถูกประเมิน ซึ่งก็คือ พนักงานทุกคนที่จะต้องถูกประเมินผลงาน จะต้องได้รับการสอน และให้คำแนะนำในเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่า ผลงานของบริษัทเรานั้นดูจากอะไรบ้าง ถ้าเราทำงานแบบไหนถึงจะได้ผลงานที่ดี พฤติกรรมแบบไหนที่จะออกมาแล้วได้ผลงานที่ดี เกณฑ์ทุกอย่าง วิธีการประเมินทุกอย่างจะต้องได้รับการถ่ายทอดและทำความเข้าใจกันก่อนที่จะใช้ระบบประเมินผลงาน

เมื่อทั้งสามประเด็นได้รับการพัฒนาอย่างดีแล้ว คราวนี้จะเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการประเมินผลงานมาใช้งาน หรือแม้แต่จะให้แค่เพียงแบบฟอร์มกระดาษแบบบ้านๆ เหมือนเดิม มันก็จะให้ผลการประเมินที่ถูกต้องแม่นยำไม่แตกต่างกันเลยครับ

เพราะเรื่องของการประเมินผลงานนั้นเป็นเรื่องของการใช้ดุลยพินิจของหัวหน้าที่มีต่อผลงานของลูกน้องมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของ program หรือ application ครับ

จริงๆ ก็ไม่ใช่แค่โปรแกรมการประเมินผลงานนะครับ หลายๆ โปรแกรม หรือ Application ต่างๆ ที่เราโหลดมา ซื้อมา มันก็เป็นแค่เพียงเครื่องมือให้เราใช้มากกว่า เช่น บางคนอยากจะบริหารเวลาดีๆ ก็ไปซื้อแอพด้านการบริหารเวลา หรือ to do list หรือ Calendar โดยคิดว่ามีแอพเหล่านี้แล้วจะทำให้เราสามารถบริหารเวลาได้ดี ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่เลย มันอยู่ที่ตัวเรามากกว่า ที่เราจะบริหารจัดการตัวเองอย่างไร ส่วนแอพ มันก็เป็นแค่เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกให้เราแค่นั้นเอง

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s