พัฒนาหัวหน้าให้เป็นหัวหน้าที่ดี แล้วพนักงานต้องพัฒนาให้เป็นพนักงานที่ดีด้วยหรือไม่

เรื่องราวระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ก็ยังคงเป็นเรื่องราวท…