Workforce Planning ไม่ใช่แค่การวางแผนอัตรากำลังเพียงอย่างเดียว

หลายครั้งที่มีการพูดถึงเรื่องของ Workforce Planning หลายแห่งก็มักจะมองไปที่เรื่องของอัตรากำลัง ซึ่งก็คือ จำนวนพนักงานที่เราต้องการในอนาคตว่าจะต้องเป็นจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การทำ Workforce Planning อย่างเต็มรูปแบบนั้น มันมีมากกว่าแค่การประมาณการตัวเลขอัตรากำลังในอนาคตขององค์กร

การทำ Workforce Planning นั้น มันเหมือนกับการวางแผนเรื่องของทรัพยากรบุคคลในภาพใหญ่ทั้งหมด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพของกำลังคนขององค์กรทั้งหมด ว่ามีความพร้อมในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้หรือไม่ เราลองมาดูขั้นตอนคร่าวๆ ในการทำ Workforce Planning

  • พิจารณาเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สิ่งแรกที่จะต้องทำก่อนเลยก็คือ HR จะต้องพิจารณาแผนงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น Mission Vision Strategies ต่างๆ เป้าหมายที่จะมุ่งไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สิ่งที่สำคัญก็คือ HR จะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรที่กำลังจะไปอย่างถ่องแท้ วิเคราะห์ให้ออกว่า อนาคตองค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มีแผนการขยายธุรกิจอะไร ด้านไหน แค่ไหน ฯลฯ

 

  • วิเคราะห์กำลังคนในปัจจุบัน กำลังคนในปัจจุบันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของจำนวนพนักงานแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องวิเคราะห็แยกแยะให้ชัดเจนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคน อาทิ การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะในการทำงานของพนักงานแต่ละคน อัตราการลาออกของพนักงานในแต่ละระดับ การเกษียณอายุของพนักงาน หรือถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ วิเคราะห์ให้ออกทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของพนักงานขององค์กรในปัจจุบัน

 

  • วิเคราะห์หาความต้องการกำลังคนในอนาคต เช่นกันนะครับ กำลังคนในอนาคต ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของจำนวนพนักงานที่จะต้องมีในอนาคตเท่านั้น แต่ยังต้องวิเคราะห์ให้ออกว่า อนาคตองค์กรของเราต้องการพนักงานที่มีทักษะอะไรบ้าง แค่ไหน

 

  • Gap Analysis หลังจากนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกำลังคนที่มีอยู่ปัจจุบัน กับความต้องการกำลังคนในอนาคตว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง เรื่องของจำนวนอัตรากำลังที่ต้องเพิ่มเติมนั้น เราก็ต้องวางแผนในการสรรหาคัดเลือก มีการกำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจนว่าต้องการคนแบบไหนเข้ามาทำงาน ส่วนอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การวิเคราะห์เพื่อดูว่า ความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานปัจจุบันของเรานั้น มีเพียงพอที่จะทำให้งานในอนาคตเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ จะมีผู้สืบทอดตำแหน่งต่างๆ ตามผังโครงสร้างอัตรากำลังที่เรากำหนดไว้หรือไม่ จะต้องมีการวิเคราะห์ออกมาให้ชัดเจน บางแห่งมีการวิเคราะห์แยกแยะออกมาเป็นแต่ละปีไป

 

  • ทำเป็นแผนอัตรากำลังในแต่ละปี จากข้อมูลที่ได้ข้างต้น ก็จะสรุปเป็น Workforce plan ทั้งในด้านการหากำลังคนเข้ามาเสริม รวมทั้งการพัฒนาพนักงานของเราเองให้มีความรู้ ทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายตัวของบริษัทตามแผนงานที่กำหนดไว้

เมื่อแผน Workforce เสร็จเรียบร้อย มันจะทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยว่า การที่องค์กรของเราจะโตต่อไปในอนาคตข้างหน้านั้น เราจะต้องทำอย่างไรกับอัตรากำลังคนของเราในปัจจุบัน บางแห่งก็เห็นชัดเจนว่าคนของเราในปัจจุบันไม่มีความพร้อมที่จะทำให้องค์กรเติบโตไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เลย ก็เลยต้องมีการสรรหา หรือซื้อตัวพนักงานมือดีจากภายนอกเข้ามาเสริมทัพขององค์กร

บางแห่งก็ใช้การพัฒนาพนักงานปัจจุบัน ให้มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถในเรื่องใหม่ๆ ที่องค์กรกำลังจะก้าวไปข้างหน้า ซึ่งวิเคราะห์ออกมาแล้วว่า คนของเรามีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาได้ ก็เลยคิดว่าจะเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มนี้ให้เติบใหญ่ขึ้นไป และในอนาคตก็รับพนักงานในระดับเจ้าหน้าที่ และระดับปฏิบัติการเข้ามาเพื่อทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องไปซื้อตัวใครเข้ามาทำงาน

นี่ก็เป็นตัวอย่างแนวทางคร่าวๆ ในการทำ Workforce Planning ประเด็นที่ HR ไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน ก็คือ HR ยังไม่สามารถมองเห็นภาพเป้าหมายในทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน ทำให้เราไม่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่า อนาคตองค์กรต้องการคนแบบไหนอย่างไร และคนปัจจุบันพร้อมหรือไม่

ยิ่งไปกว่านั้น บางองค์กรยังไม่เคยคิดที่จะบอกทิศทางและเป้าหมายในอนาคตขององค์กรให้กับฝ่ายบุคคลได้รับทราบเลยด้วยซ้ำไป เพราะมองแค่เพียงว่าเป็นหน่วยงานสนับสนุนทำงานธุรการ

ด้วยสาเหตุนี้เอง ก็เลยทำให้ Workforce Planning ทำได้ยากมากในบางองค์กรครับ และที่สำคัญก็คือ การทำ Workforce Planning นั้นต้องทำด้านคุณภาพของพนักงานประกอบด้วย ไม่ใช่แค่เพียงจำนวนคนที่เราต้องการแค่นั้น

เพราะสุดท้ายเราอาจจะได้จำนวนคนตามเป้าหมาย แต่ไม่ได้คุณภาพของคนในแบบที่เราต้องการก็ได้ครับ

Advertisements

1 คิดบน “Workforce Planning ไม่ใช่แค่การวางแผนอัตรากำลังเพียงอย่างเดียว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s