บริษัทของท่าน จ่ายโบนัสแล้ว ขึ้นเงินเดือนแล้ว แต่พนักงานยังรู้สึกไม่ดีหรือไม่

จริงๆ ประเด็นนี้ผมได้เคยเขียนไว้ในบทความเก่าๆ ว่า อัตรา…