อยากให้พนักงานรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัท แล้วผู้บริหารทำให้พนักงานรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่า

ผู้บริหารหลายคน ของหลายองค์กร ก็ยังคงต้องการให้พนักงานข…