ประวัติการอบรม และประกาศนียบัตรผ่านการอบรม บอกว่าพนักงานมีความรู้ทักษะแล้วจริงหรือ

ในช่วงที่มีโอกาสคัดเลือกพนักงานเข้าบริษัท ก็มีโอกาสได้อ…