ระบบบริหารผลงานที่ดี ต้องเชื่อมกับระบบการให้รางวัลที่ชัดเจนด้วย

ผลงานกับการให้รางวัล เป็นสิ่งที่คู่กันมาตลอด สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ เราเข้ามาทำงานกินเงินเดือน ก็ย่อมที่จะอยากให้ได้เงินเดือนขึ้น หรือได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น และค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนี้ ก็มาจากไม่กี่สาเหตุเท่านั้น ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ จากผลงานที่ดี โดดเด่นกว่าคนอื่น

5 Minutes HR Talk: ค่าจ้างเงินเดือนบริหารอย่างไรให้เป็นธรรม

5 Minutes HR Talk วันนี้ จะคุยกันในเรื่องของพื้นฐานของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนว่า อย่างน้อยมันต้องมีอะไรบ้างที่เป็นธรรม เพื่อที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนอย่างแท้จริง 5 Minutes HR Talk: ค่าจ้างเงินเดือน บริหารอย่างไรให้เป็นธรรม https://youtu.be/37K1dQhXBnM  

บริหารค่าจ้างแบบ Win Win เป็นไปได้หรือไม่

เรื่องราวของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนนั้น เป็นเรื่องราวที่มักจะมีประเด็นไม่มีวันสิ้นสุด ก็เพราะคนเราแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันไป มุมมองที่มีต่อเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนก็แตกต่างกันไปเช่นกัน บริษัทที่ต้องมีการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้พนักงานก็เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของพนักงานที่เข้ามาทำงานกับองค์กร ซึ่งการตอบแทนนี้ ก็ต้องมีความเป็นธรรม และแข่งขันได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ระบบค่าจ้างเงินเดือนสามารถที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานได้อย่างดี

พลังของการขึ้นเงินเดือน ยังจูงใจให้สร้างผลงานที่ดีได้หรือไม่

สวัสดีปีใหม่ 2560 นะครับ เดือนนี้เป็นเดือนแรกของปี ซึ่งปกติองค์กรทั่วไปก็จะมีเรื่องของการขึ้นเงินเดือนประจำปีตามผลงานให้กับพนักงาน เพื่อตอบแทนการทำงาน และการสร้างผลงานในปีที่ผ่านมา ในการสำรวจค่าจ้างค่าตอบแทนในปี 2559 ซึ่งได้มีการพยากรณ์เรื่องของอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีไว้ว่า จะอยู่ในช่วงประมาณ 4-5% ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ก็ยังมีอีกหลายองค์กรที่มีความสามารถในการจ่ายที่ดีกว่าที่พยากรณ์ไว้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพนักงานเช่นกัน

เครื่องมือการบริหารค่าตอบแทน: Incentive กระตุ้นและจูงใจผลงานโดยตรง

ผมเคยเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างเงินเดือนไว้ ในเรื่องขององค์ประกอบของค่าจ้างในบทความเก่าๆ และก็มีเรื่องของแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นเงินเดือนที่มีแนวโน้มจะลดลงไปเรื่อยๆ คำถามก็คือ แล้วเราจะใช้เครื่องมือด้านค่าตอบแทนตัวไหนที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ ให้พนักงานอยากสร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง