สวัสดิการพนักงาน แนวโน้ม และเครื่องมือในการเก็บรักษาพนักงานที่ไม่ควรมองข้าม ตอนที่ 5 คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อให้ได้สวัสดิการใหม่ๆ

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความตอนที่แล้ว ว่าสวัสดิการใน…

สวัสดิการพนักงาน แนวโน้ม และเครื่องมือในการเก็บรักษาพนักงานที่ไม่ควรมองข้าม ตอนที่ 4 สวัสดิการด้านสุขภาพกาย อาจจะไม่เพียงพอแล้ว

จากสวัสดิการด้านสุขภาพกายต่างๆ ที่องค์กรจัดให้กับพนักงา…

สวัสดิการพนักงาน แนวโน้ม และเครื่องมือในการเก็บรักษาพนักงานที่ไม่ควรมองข้าม ตอนที่ 3 ความเหนื่อยล้าจากการทำงาน

ด้วยยุคแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อะไรๆ ก็จะต้องรวดเร…