compen-esteem

การได้รับการยอมรับ กับค่าตอบแทน อันไหนมีผลกระทบต่อแรงจูงใจมากกว่ากัน

มีโอกาสได้ฟังผู้บริหารสองกลุ่มเขาอภิปรายกันในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน กลุ่มแรก เขาค่อนข้างเชื่อในเรื่องของการใช้ปัจจัยจากภายนอก ในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน กล่าวคือ เวลามีปัญหาเรื่องพนักงานของลาออก หรือหมดแรงจูงใจในการทำงาน ก็จะแก้ไขโดยการให้เงินเดือนขึ้น มีการปรับเงินเดือนเพื่อทำให้พนักงานพอใจ และไม่ลาออก โดยผู้บริหารกลุ่มนี้ เชื่อเลยว่า เงินเดือนนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนต้องการ ไม่ใช่อย่างอื่น

trainmaining

ปัญหาการพัฒนาบุคลากร Train แล้วนิ่งจะแก้อย่างไร

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่องค์กรส่วนใหญ่มักจะใช้กัน ก็คือ การส่งพนักงานไปอบรมในหลักสูตรต่างๆ โดยหวังว่า หลังจากกลับจากการฝึกอบรมแล้ว พนักงานจะสามารถทำงานได้ และมีความรู้ทักษะ ที่พร้อมในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม นี่คือสิ่งที่ผู้บริหาร และหัวหน้างานแทบทุกคนคาดหวัง เวลาที่จะส่งพนักงานไปฝึกอบรม

emp-happy

ถ้าพนักงานไม่มีความสุข แล้วจะส่งมอบบริการที่ดีให้ลูกค้าได้หรือ

เรื่องของจิตใจให้บริการ มักจะเป็น Competency หลักของธุรกิจที่ให้บริการ เพราะธุรกิจนี้เชื่อว่า ถ้าเราสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างดี ลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการของเรา และจะแนะนำคนอื่นให้มาใช้บริการเราด้วย บริษัทที่อยู่ในธุรกิจบริการก็เลยพยายามที่จะสร้างพนักงานที่มีจิตใจรักบริการ และสามารถทำให้ลูกค้าประทับใจได้อย่างสูงสุด โดยส่งไปฝึกอบรมเรื่องการให้บริการ และกระตุ้นจูงด้วยรางวัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานดีเด่น หรือ การให้รางวัลในมุมของค่าตอบแทนจูงใจ เพื่อตอบแทนการให้บริการที่ดี

detective

หน้าที่ของ HR ก็คือ การค้นหาความจริงให้เจอ

หน้าที่ของคนที่ทำงาน HR ไม่ว่าจะเป็นสรรหาคัดเลือก พัฒนาพนักงาน ค่าจ้างเงินเดือน หรือการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีนั้น ล้วนแต่เป็นหน้าที่ของการค้นหาความจริงให้เจอ เพื่อที่จะได้บริหารจัดการกับความจริงต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างมืออาชีพ