บทบาทของผู้จัดการและผู้บริหารที่สามารถช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานของพนักงานได้

เมื่อวานเขียนถึงเรื่องของ Burnout กันไป ผมมีทิ้งท้ายไว้…