engage-not-engage

ถ้ายอมรับผลไม่ได้ ก็อย่าเพิ่งทำ Engagement Survey

ช่วงต้นปีมานี้ มี HR หลายบริษัทติดต่อเข้ามา รวมทั้งมีการพูดคุยกันในเรื่องของการทำสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร หรือที่เราเรียกกันว่า Engagement Survey ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ส่วนหนึ่งก็มาขอคำปรึกษาว่าควรจะทำหรือไม่ ถ้าทำแล้วจะเกิดอะไร หรือไม่เกิดอะไร มีผลกระทบอะไรบ้าง

hr-perception

5 minutes HR talk: พนักงานมีมุมมองต่อฝ่ายบุคคลอย่างไรบ้าง

มุมมองของพนักงานและผู้บริหารที่มีต่องาน HR ของบริษัท เขามองกันอย่างไรบ้าง ที่มองในเชิงบวกก็มีเยอะ แต่ก็มีที่ถูกมองในเชิงลบก็มีบ้าง อยู่ที่ฝ่ายบุคคลแล้วล่ะครับว่าจะทำอย่างไร เพื่อที่หน่วยงานของเราเป็นเพื่อนคู่คิดของผู้บริหาร และพนักงานได้อย่างดี

worklife

มี Work-Life Balance Program อะไรบ้างที่น่าสนใจในอนาคต

อย่างที่ทราบๆ กันดีอยู่แล้วในหมู่นักบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าเป้าหมายของการบริหารทรัพยากรบุคคลในแทบจะทุกยุคทุกสมัยก็คือ การสร้างแรงดึงดูด และการเก็บรักษา พนักงานมือดีไว้ให้ทำงานกับองค์กรของเรา ซึ่งในแต่ละยุคสมัยต่างก็มีเครื่องมือต่างๆ ที่นำเข้ามาใช้ เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ในยุคนี้ ต่อเนื่องไปถึงอนาคตข้างหน้า เครื่องมือที่เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในการดึงดูด และเก็บรักษาพนักงานมือดี โดยเฉพาะพนักงานในกลุ่ม Generation ใหม่ๆ ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ก็คือเรื่องของ Work-Life Balance นั่นเอง

accusation

การด่วนสรุป และคิดไปเอง สร้างปัญหามากกว่าที่คิด

ปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาการไม่เข้าใจกัน ฯลฯ ล้วนแต่เกิดจากการที่เราคิดไปเอง ด่วนสรุปไปเอง และสร้างภาพในใจของเราขึ้นมาเองทั้งสิ้น ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยก็ได้ ท่านผู้อ่านเคยคิดไปเอง แล้วส่งผลให้เกิดปัญหาในการทำงาน หรือปัญหาในความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นบ้างหรือไม่

selection

5 minutes HR Talk: อย่าปล่อยให้การคัดเลือกพนักงาน เป็นเรื่องของใครก็ได้

ถ้าเราเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แล้วในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในองค์กร เราให้ใครเป็นคนเลือก บางแห่งปล่อยให้ใครก็ได้เป็นคนเลือก เพราะผู้บริหารมองว่า เป็นเรื่องที่ทำให้เขาเสียเวลาในการทำงาน ในการหาเงิน ถ้าเราให้ใครก็ได้เป็นคนเลือกพนักงานเข้าทำงาน ผลที่ได้มันจะเป็นอย่างไร?