การเลื่อนตำแหน่ง และการหาผู้สืบทอดตำแหน่ง อย่าลืมพิจารณาศักยภาพพนักงานประกอบด้วย

“ถ้าท่านผู้อ่านจะเลื่อนตำแหน่งให้ใคร หรือ จะวางแผนเพื่อ…