ที่ปลายปีมีปัญหาการประเมินผลงาน ส่วนหนึ่งก็เพราะไม่เคยตกลงกันเรื่องผลลัพธ์ของงาน

ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูกาลในการประเมินผลงานกันแล้ว เหล่าบรร…