ระบบบริหารผลงานที่ดี ต้องเชื่อมกับระบบการให้รางวัลที่ชัดเจนด้วย

ผลงานกับการให้รางวัล เป็นสิ่งที่คู่กันมาตลอด สำหรับมนุษ…