kpi-success

สาเหตุที่ทำให้ KPI ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ

ช่วงต้นปีแบบนี้ หลายบริษัทกำลังเริ่มต้นทำการวางแผนผลงาน โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เพื่อที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดผลงานในการทำงานในปีนี้ ในการกำหนดตัวชี้วัดผลงานนั้น เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้พนักงานได้รับทราบถึงเป้าหมายในการทำงานของตนเอง และทราบว่า ตนเองถูกวัดและประเมินผลงานจากประเด็นใดบ้าง ซึ่งถ้าเรากำหนดเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ ก็จะทำให้เวลาที่วัดผลงานเกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถที่จะรับทราบได้ว่า ถ้าพนักงานทำงานได้ไม่ถึงเป้าหมายจริงๆ แล้วเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อที่จะได้วางแผนพัฒนากันต่อในปีถัดไป

becauseofboss

หรือที่พนักงานผลงานไม่ดี จะเป็นเพราะหัวหน้า…

ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของผลงานของพนักงานอีกเช่นเคยนะครับ แต่วันนี้จะพาท่านผู้อ่านเปลี่ยนมุมมองออกไปจากเดิมบ้างเล็กน้อย ในเรื่องของผลงานของพนักงาน โดยปกติ เรามักจะคิดว่า การที่พนักงานมีผลงานไม่ดีนั้น เกิดจากตัวพนักงานเอง ที่อาจจะขาดความรู้ ขาดทักษะ หรือขาดพฤติกรรมในการทำงานบางอย่างไป ซึ่งก็ต้องหาวิธีการพัฒนากันต่อไป เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมตามที่กำหนดไว้

poor-performance

ถ้าพนักงานผลงานไม่ดี จะมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร

ช่วงนี้เขียนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารผลงาน และการประเมินผลงาน รวมทั้งการให้รางวัลผลงานอยู่หลายบทความ ก็มีท่านผู้อ่านที่เขียนอีเมล์มาสอบถามว่า ในกรณีที่พนักงานที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาของเรานั้น ทำผลงานออกมาได้ไม่ดีเลย และไม่ใช่ไม่ดีแค่ปีนี้ แต่ไม่ดีติดกันมาตลอด 2-3 ปีแล้ว เราควรจะมีวิธีการในการบริหารจัดการพนักงานแบบนี้อย่างไรบ้าง

poor-and-reward

พนักงานที่ผลงานแย่มาก ควรจะได้รับรางวัลผลงานหรือไม่

ช่วงปลายปีแบบนี้ พอประเมินผลงานเสร็จ พนักงานทุกคนก็ย่อมที่จะคาดหวังรางวัลผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนประจำปี หรือโบนัสก็ตาม นี่คือสิ่งที่พนักงานเฝ้ารอมาทั้งปี ประเด็นก็คือ พนักงานที่มีผลงานในระดับที่เรียกกว่าแย่มากนั้น เราควรจะให้รางวัลผลงานแก่พนักงานกลุ่มนี้หรือไม่

dontdare

ทำไมหัวหน้าถึงไม่ค่อยกล้าประเมินผลงานลูกน้องอย่างตรงไปตรงมา

เรื่องราวของการประเมินผลงาน ยังคงเป็นเรื่องราวที่พูดกันบ่อยมาก โดยเฉพาะในช่วงปลายปีแบบนี้ พนักงานบางคนถึงกับพูดว่า ไม่เคยเชื่อผลการประเมินที่นายประเมินออกมาเลย ว่ามันจะสะท้อนผลงานจริงๆ ของพนักงานแต่ละคน จะว่าไป ถ้าด้วยความรู้สึกของคนที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานลูกน้อง ลึกๆ แล้วก็ไม่อยากที่จะประเมินแบบไม่ดี ทุกคนอยากประเมินลูกน้องแบบตรงไปตรงมา ตามผลงานจริงๆ แล้วอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้หัวหน้าไม่กล้าประเมินผลงานลูกน้องแบบตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้า