willing-feedback

ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้พนักงานยินดีรับ Feedback จากนายด้วยความเต็มใจ

เรื่องของการให้ Feedback ทางด้านผลงานเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆ องค์กรพยายามที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการผลงานของพนักงาน หลายองค์กรพยายามส่งเสริมให้หัวหน้าจะต้องมีการพูดคุยและให้ผลสะท้อนกลับทางด้านผลงานแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ แต่พอถึงในทางปฏิบัติจริง เรื่องของการให้ Feedback กลับกลายเป็นเรื่องที่สร้างความปวดหัว ให้กับทั้งหัวหน้า และกับลูกน้อง

feedbacknotwork

ทำไมการให้ Feedback ในองค์กรถึงไม่ค่อยได้ผล

ผมเห็นหลายองค์กรพยายามที่จะนำเอาระบบการให้ผลสะท้อนกลับทางด้านผลงาน (Feedback) มาใช้ในการบริหารผลงานพนักงานมากขึ้นเรื่อยๆ บางองค์กรก็ทำเป็นระบบชัดเจนเลยว่า จากนี้ต่อไป ผู้จัดการจะต้องมีการให้ Feedback ลูกน้องของตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีการให้บันทึกผลการ feedback ลงในเอกสารอย่างชัดเจนว่า มีการคุยอะไรกันไปบ้าง แต่เชื่อหรือไม่ครับว่า ระบบ feedback ที่ผู้บริหารเห็นดีเห็นงามว่าควรจะมีในองค์กรนั้น กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา และตัวระบบ feedback เองก็ไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาเลย ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานก็ยิ่งเกิดความหวาดระแวงกับคำว่า feedback มันเป็นเพราะอะไร

pms-courage

Performance Management จะให้ได้ผล ผู้บริหารต้องมี 3 กล้า

ต้นปีแบบนี้ เป็นช่วงเวลาของการตั้งเป้าหมาย การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน ของระบบบริหารผลงาน โดยเฉพาะช่วงเดือนหนึ่งของทุกปี ก็จะเป็นช่วงที่หัวหน้ากับลูกน้องจะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องของการตั้งเป้าหมายกัน เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายผลงานของปีนี้

kpi-success

สาเหตุที่ทำให้ KPI ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ

ช่วงต้นปีแบบนี้ หลายบริษัทกำลังเริ่มต้นทำการวางแผนผลงาน โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เพื่อที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดผลงานในการทำงานในปีนี้ ในการกำหนดตัวชี้วัดผลงานนั้น เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้พนักงานได้รับทราบถึงเป้าหมายในการทำงานของตนเอง และทราบว่า ตนเองถูกวัดและประเมินผลงานจากประเด็นใดบ้าง ซึ่งถ้าเรากำหนดเป็นตัวเลขที่ชัดเจนได้ ก็จะทำให้เวลาที่วัดผลงานเกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถที่จะรับทราบได้ว่า ถ้าพนักงานทำงานได้ไม่ถึงเป้าหมายจริงๆ แล้วเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อที่จะได้วางแผนพัฒนากันต่อในปีถัดไป

becauseofboss

หรือที่พนักงานผลงานไม่ดี จะเป็นเพราะหัวหน้า…

ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของผลงานของพนักงานอีกเช่นเคยนะครับ แต่วันนี้จะพาท่านผู้อ่านเปลี่ยนมุมมองออกไปจากเดิมบ้างเล็กน้อย ในเรื่องของผลงานของพนักงาน โดยปกติ เรามักจะคิดว่า การที่พนักงานมีผลงานไม่ดีนั้น เกิดจากตัวพนักงานเอง ที่อาจจะขาดความรู้ ขาดทักษะ หรือขาดพฤติกรรมในการทำงานบางอย่างไป ซึ่งก็ต้องหาวิธีการพัฒนากันต่อไป เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมตามที่กำหนดไว้