ถ้าผู้นำจะใช้คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้บ้าง ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ

เรื่องของการสร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจให้กับพนักงานนั้น เป็นเรื่องสำคัญของคนที่เป็นผู้นำ ผู้นำที่ดีนั้น มักจะใช้คำพูด และประโยคที่สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของตนเองได้อย่างดี เพราะพนักงานที่มีแรงจูงใจในการทำงานนั้น จะสร้างผลงานที่ดี และจะทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

ผู้บริหารบางคนก็แปลก รู้ว่าเป็นเรื่องดี แต่กลับไม่ทำ

การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารนั้น เป็นสิ่งที่ดี และเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรพยายามที่จะทำมาโดยตลอด เพื่อที่จะได้ผู้นำที่ดี และสามารถนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีต่อไปได้ แต่เรื่องราวในการพัฒนาผู้บริหารนั้น ส่วนใหญ่ ประเด็นในการพัฒนาก็มักจะเป็นเรื่องเดิมๆ หลักการที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าจะไปเป็นผู้บริหารที่ดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร แบบไหน และอาจจะมีกิจกรรม หรือกรณีศึกษาให้ถกเถียงกันในการอบรม

สาเหตุที่ผู้บริหารไม่กล้าทำอะไรพนักงานยอดแย่ในองค์กร

ผมคิดว่าท่านผู้อ่านน่าจะมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับพนักงานบางคนในองค์กรว่า เป็นพนักงานที่แย่มาก คำว่าแย่ในที่นี้อาจจะเป็นผลงานที่แย่มาก หรือเป็นพฤติกรรมที่แย่มากๆ แต่ทำไมผู้บริหารรู้ทั้งรู้ แต่ก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรพนักงานคนนี้เลย ปล่อยให้พนักงานคนนี้สร้างปัญหาอื่นๆ ตามมาในองค์กรอีกมากมาย

กับดักของการเป็นผู้นำ สาเหตุที่ผู้นำไม่ได้รับการยอมรับ

การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จะต้องมีผู้ตาม และผู้ตามก็ต้องยินดีเต็มใจตามผู้นำคนนั้นด้วย ไม่ใช่แค่เพียงตามเพราะตำแหน่งเท่านั้น พอพ้นตำแหน่งก็ไม่สนใจอีกต่อไป ว่าจะเป็นผู้นำของเราหรือเปล่า แบบนี้เราไม่เรียกกว่าผู้นำที่ดี อย่างไรก็ดี เรื่องราวของการเป็นผู้นำนั้น มีทฤษฎี และหลักการมากมายที่นำมาใช้ในการพัฒนาผู้นำ บ้างก็พัฒนาได้เร็ว บ้างก็ช้า แล้วแต่คนแต่ละคน

ผู้บังคับบัญชาเขาดูแลลูกน้องอย่างไรกันบ้าง

คนที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเรียกชื่อตำแหน่งอะไรก็ตาม เราจะต้องสร้างผลงานโดยผ่านผู้ใต้บังคับบัญชาของเรา หน้าที่ของคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาปกติแล้วจะต้องบริหารจัดการให้ลูกน้องของตนเองสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้ คนที่เป็นหัวหน้าจะต้องทำการดูแลลูกน้องของตนเอง ซึ่งแต่ละคนก็จะมีทัศนคติ และมุมมองต่อการบริหารลูกน้องที่แตกต่างกันไป ลองมาดูกันว่า คนที่เป็นหัวหน้าเขาดูแลลูกน้องกันอย่างไรบ้าง ซึ่งมีทั้งแบบดี และแบบไม่ค่อยจะดีนัก