ก็ยังมีผู้จัดการที่ยังบริหารคนไม่เป็น

คำว่า ผู้จัดการนั้น เป็นตำแหน่งที่มนุษย์เงินเดือนคาดหวังไว้ว่า วันหนึ่ง จะต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปยังตำแหน่งนี้ให้ได้ จากนั้นก็ต่อสูงขึ้นไปเรื่อยๆ คนที่เป็นผู้จัดการนั้น ปกติแล้ว จะต้องมีหน้าที่ก็คือ บริหารงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการบริหารจัดการคนที่อยู่ภายใต้การดูแลให้ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายด้วยเช่นกัน

การบริหารคนจะได้ผล ถ้าเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดี

คนที่เป็นหัวหน้าทุกคนล้วนแต่จะต้องทำงานให้สำเร็จโดยผ่านลูกน้องของตนเอง ดังนั้นการที่ลูกน้องจะทำงานได้อย่างเต็มที่หรือไม่นั้น คนที่เป็นหัวหน้ามีส่วนอยู่มากทีเดียว ถ้าหัวหน้าไม่ดี ลูกน้องก็ไม่อยากทำงานด้วย พอไม่อยากทำงานด้วยผลงานที่ออกมาก็จะไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่ ในทางตรงกันข้าม หัวหน้างานที่ดี ที่มีความเข้าใจลูกน้อง ก็จะทำให้ลูกน้องอยากทำงานด้วย มีแรงจูงใจในการทำงาน ผลงานก็มีแนวโน้มว่าจะออกมาดี และการที่หัวหน้างานจะบริหารจัดการคนที่อยู่ภายใต้การดูแลได้อย่างดีหรือไม่นั้น พื้นฐานสำคัญก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องของตนเองว่า อยู่ในเกณฑ์ดีหรือไม่

เคล็ดลับการบริหารคน อยากให้พนักงานมีผลงานที่ดี ลองใช้วิธีต่อไปนี้

เดือนสุดท้ายของปีแล้ว ขณะนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านที่เป็นหัวหน้า ก็ได้รับทราบผลการประเมินของลูกน้องแต่ละคนกันแล้ว ได้รู้ว่า ลูกน้องแต่ละคนผลงานเป็นอย่างไร มีอะไรที่ทำได้ดี อะไรที่ทำได้ไม่ดีและต้องปรับปรุง

เคล็ดลับการบริหารคน เปลี่ยนมุมมองให้เป็นจุดแข็ง เพื่อให้เกิดการยอมรับ

เคยที่จะ Feedback พนักงานในพฤติกรรมบางอย่างที่เรามองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือไม่ และเมื่อเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้กับพนักงานได้รับทราบ แน่นอนว่า มีพนักงานน้อยคนมาก ที่จะทำใจยอมรับว่า เราเป็นคนไม่ดีแบบนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ คำพูดโต้แย้งจากพนักงานคนนั้น และข้ออ้าง รวมถึงความพยายามที่จะอธิบายถึงเหตุผลว่า เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่ามา จากนั้นพนักงานก็จะไม่ฟัง ไม่สนใจอะไรใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าสิ่งที่เราบอกไปนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการพัฒนาตนเองก็ตาม

เคล็ดลับการบริหารคน: ช่วยให้พนักงานคิดดี แล้วจะได้ผลงานที่ดี

เรื่องของการบริหารจัดการคนนั้น เป้าหมายสูงสุดก็คือ การทำให้คนที่เราบริหารนั้น สร้างผลงานได้อย่างเต็มที่ โดยการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีพลังในการทำงานได้อย่างเนื่อง แล้วเราจะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้อย่างไร