goodperformance

เคล็ดลับการบริหารคน อยากให้พนักงานมีผลงานที่ดี ลองใช้วิธีต่อไปนี้

เดือนสุดท้ายของปีแล้ว ขณะนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านที่เป็นหัวหน้า ก็ได้รับทราบผลการประเมินของลูกน้องแต่ละคนกันแล้ว ได้รู้ว่า ลูกน้องแต่ละคนผลงานเป็นอย่างไร มีอะไรที่ทำได้ดี อะไรที่ทำได้ไม่ดีและต้องปรับปรุง

strengths

เคล็ดลับการบริหารคน เปลี่ยนมุมมองให้เป็นจุดแข็ง เพื่อให้เกิดการยอมรับ

เคยที่จะ Feedback พนักงานในพฤติกรรมบางอย่างที่เรามองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือไม่ และเมื่อเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้กับพนักงานได้รับทราบ แน่นอนว่า มีพนักงานน้อยคนมาก ที่จะทำใจยอมรับว่า เราเป็นคนไม่ดีแบบนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ คำพูดโต้แย้งจากพนักงานคนนั้น และข้ออ้าง รวมถึงความพยายามที่จะอธิบายถึงเหตุผลว่า เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่ามา จากนั้นพนักงานก็จะไม่ฟัง ไม่สนใจอะไรใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าสิ่งที่เราบอกไปนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการพัฒนาตนเองก็ตาม

goodthought

เคล็ดลับการบริหารคน: ช่วยให้พนักงานคิดดี แล้วจะได้ผลงานที่ดี

เรื่องของการบริหารจัดการคนนั้น เป้าหมายสูงสุดก็คือ การทำให้คนที่เราบริหารนั้น สร้างผลงานได้อย่างเต็มที่ โดยการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีพลังในการทำงานได้อย่างเนื่อง แล้วเราจะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้อย่างไร

look-positive

เคล็ดลับการบริหารคน ผู้บริหารที่ดี จะมองแต่ข้อดีของคนอื่น

“ทุกคนล้วนมีข้อดีในตัวเอง” ท่านเชื่อคำพูดนี้หรือไม่ครับ เป็นคำพูดที่นายเก่าผมมักจะพูดอยู่เสมอ เวลาที่เราพูดถึงข้อเสียของคนอื่นให้ท่านฟัง ท่านมักจะบอกว่า “คนเราทุกคนล้วนมีทั้งดีและเสีย ถ้าเราอยากจะได้ใจคนอื่น และอยากจะบริหารคนอื่นได้ดี ก็ขอให้มองแต่ข้อดีของคนอื่นจะดีกว่า” ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรกับประโยคดังกล่าว

observe

เคล็ดลับการบริหารคน: อย่าลืมสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน

คนที่เป็นหัวหน้า หรือผู้จัดการที่ดี นอกจากเรื่องของการทำงานของตนเองให้สำเร็จแล้ว ก็ต้องทำให้พนักงานทำงานให้สำเร็จด้วย ดังนั้น จะต้องมีเทคนิคในการบริหารจัดการคน ก็เลยเป็นที่มาว่า คนที่จะเป็นหัวหน้าคนอื่นได้ดี ก็มักจะต้องถูกพัฒน และถูกส่งไปฝึกอบรมในเรื่องของเทคนิคในการบริหาคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจ การสื่อความ การสร้างทีมงาน การสอนงาน การเป็นผู้นำ ฯลฯ