ทำไมการปรับฐานเงินเดือน จึงทำให้การขึ้นเงินเดือนตามผลงานที่ผ่านมาไร้ความหมาย

ปกติแล้วในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่ดีนั้น จะต้องมีกา…