“ที่นี่ ทำงานครบ 3 ปี ก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง” นี่คือ Career Path จริงหรือ

ผมได้เคยเขียนบทความเกี่ยวกับ Career Path ไว้หลายเรื่องเหมือนกัน แต่เรื่องราวของ Career Path ก็ยังเป็นเรื่องราวที่มีพนักงาน และหัวหน้างาน รวมถีงผู้บริหารเข้าใจผิดกันมาก ก็เลยทำให้ การบริหารจัดการเรื่องของการเติบโตของพนักงานในองค์กร มีปัญหาตามมาอย่างมากมาย วันนี้เราลองมาดูประเด็นที่เข้าใจกันผิดในเรื่องของ Career Path กันอีกสักครั้งว่ามีอะไรบ้างครับ

พฤติกรรมของพนักงานที่บริษัทเอือมระอา

ทุกองค์กรล้วนต้องมีการว่าจ้างพนักงานเข้าทำงาน และก็เกือบทุกองค์กรอีกเช่นกันที่พยายามจะกำหนดคุณสมบัติของพนักงานของตนเองว่าจะต้องเป็นคนอย่างไร มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมอย่างไรในการทำงาน แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ไม่ใช่พนักงานทุกคนที่จะสามารถจะเป็นอย่างที่องค์กรต้องการได้ บางคนก็ดีมากอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ บางคนก็กลางๆ ดีแบบพอดีๆ บางคนก็แย่เอามากๆ ซึ่งเป็นคนที่องค์กรไม่อยากเลี้ยงไว้เลยก็มี

นิทานสอนใจ หินถล่ม

วันศุกร์มาถึงอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับ แต่ละสัปดาห์ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว วันนี้ก็เช่นเคยครับ เอาเรื่องเล่าดีๆ ที่ได้แง่คิดมาฝากกันเหมือนเคยครับ วันนี้เป็นเรื่องราวที่ต้นฉบับเป็นของเกาหลี ซึ่งผมนำมาจากเว็บไซต์ของคุณ กานท์กวี อภิเชษฐ ปรางสุวรรณ อาจจะสั้นไปนิด แต่ผมคิดว่า ได้อะไรสอนในเราดีครับ

แล้วพนักงานที่เป็น Talent ตัวจริงนั้น มีคุณสมบัติอย่างไร

เมื่อวานเขียนเรื่องของสาเหตุที่ทำให้ Talent ออกจากองค์กรไป ก็มีท่านผู้อ่านเขียนมาสอบถามว่า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพนักงานคนไหนเป็น Talent ตัวจริงเสียงจริง เพราะเราจะได้บริหารจัดการได้ถูกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหาร Career Development หรือการบริหารค่าตอบแทนต่างๆ จะได้เป็นไปอย่างถูกคน

สาเหตุที่คนเก่งตบเท้าออกจากองค์กร

เรื่องของการเก็บรักษาพนักงาน หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Employee Retention นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ปัจจุบันนี้แทบจะทุกองค์กรต่างก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะต้นทุนในการหา และพัฒนาพนักงานใหม่นั้นสูงมาก พนักงานลาออกบ่อยๆ จะยิ่งมีผลต่อต้นทุนของบริษัทมากขึ้น