selection

5 minutes HR Talk: อย่าปล่อยให้การคัดเลือกพนักงาน เป็นเรื่องของใครก็ได้

ถ้าเราเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แล้วในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในองค์กร เราให้ใครเป็นคนเลือก บางแห่งปล่อยให้ใครก็ได้เป็นคนเลือก เพราะผู้บริหารมองว่า เป็นเรื่องที่ทำให้เขาเสียเวลาในการทำงาน ในการหาเงิน ถ้าเราให้ใครก็ได้เป็นคนเลือกพนักงานเข้าทำงาน ผลที่ได้มันจะเป็นอย่างไร?

diamond

นิทานสอนใจ แพ้เป็นถ่าน ผ่านเป็นเพชร

วันศุกร์ วันสุดท้ายของการทำงาน ผมก็นำเอาเรื่องราวดีๆ มาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับ เรื่องราวในวันนี้น่าจะพอเป็นกำลังใจให้กับท่านที่กำลังฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องชีวิตส่วนตัวก็ตาม ลองอ่านดูนะครับ (เครดิตจาก http://goodstoryinearth.blogspot.com/p/blog-page_95.html)

engage-prepare

อย่าลืมเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำ Engagement Survey

เรื่องของ Engagement Survey เป็นอีกเรื่องที่ในยุคนี้องค์กรขนาดใหญ่มีการทำขึ้นอยู่ตลอดทุกปี และเป็นเรื่องที่หลายๆ องค์กรให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีความเชื่อว่า ถ้าพนักงานส่วนใหญ่ขององค์กร Engage หรือ ผูกพันกับองค์กร ก็จะสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ต่างก็อยากให้องค์กรมีผลงานที่ดี ก็เลยพยายามที่จะค้นหาว่า พนักงานขององค์กรคิดยังไง และมีประเด็นใดบ้างที่ทำให้ยังไม่ Engage ก็เลยมีการทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานขึ้นมา

successor

องค์กรของท่าน กำลังขาดผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับสูงหรือไม่

มีหลายบริษัทที่ผู้บริหารบ่นให้ฟังว่า ขาดคนรับช่วงต่อในการทำงาน องค์กรมีแต่ผู้บริหารระดับสูง แล้วก็ลงมาเป็นกลุ่มพนักงานเลย ขาดกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งทำให้การรับช่วงต่อของการทำงานขาดไป สาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ก็คือ

stay

สาเหตุที่ทำให้พนักงานไม่อยากลาออกจากองค์กร

โดยปกติแล้ววัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลก็คือ การที่องค์กรสามารถที่จะดึงดูดคนเก่งเข้ามาทำงาน และสามารถที่จะเก็บรักษาคนเก่งไว้ทำงานกับบริษัทได้ หลายบริษัทก็ตีความง่ายๆ ว่า ถ้าพนักงานไม่ลาออกไปไหน ก็แสดงว่า พนักงานคนนั้นรักบริษัท และอยากอยู่ทำงานกับบริษัท และมักจะภูมิใจในการที่พนักงานมีอัตราการลาออกน้อยมากๆ เพราะมองว่า นี่คือผลงานที่ดีของฝ่ายบุคคลที่สามารถทำให้พนักงานลาออกได้น้อย คำถามก็คือ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ หรือ