อยากพัฒนาเรื่องการบริหารคน ผู้บริหารจะต้องเปิดใจรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้

เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ไม่มีใครที่ปฏิเสธว่…