ทำไมให้เงินเดือนพนักงานใหม่ สูงกว่าพนักงานผลงานดี ที่ทำงานกับบริษัท

ปัญหาการบริหารค่าจ้างเงินเดือนอีกหนึ่งปัญหาที่พนักงานมั…