ถ้าแก้ปัญหาระบบประเมินผลงานไม่ตรงจุด จะไปสร้างปัญหาในการประเมินผลงานใหม่ขึ้นมาแทน

ปัญหาในเรื่องของการประเมินผลงานพนักงานนั้น ก็ยังคงเป็นป…