สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้คนที่ใช่

ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำงานตามปกตินะครับ หลังจากที่หยุดไปหลายวัน น่าจะเติมพลังในการทำงานกันมาอย่างเต็มเปี่ยม ประเด็นในวันนี้ก็เป็นประเด็นในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปสักแค่ไหน แต่สุดท้ายก็ยังคงต้องอาศัยการสัมภาษณ์จากฝ่ายบุคคลและผู้บริหารของบริษัท หรือคณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานอยู่ดี แม้ว่าเทคโนโลยีในสมัยใหม่จะเริ่มมีการให้หุ่นยนต์เป็นผู้สัมภาษณ์บ้างแล้ว (ในต่างประเทศ) และหุ่นยนต์ก็จะทำการพิจารณาจากสีหน้า ท่าทาง ภาษากายต่างๆ รวมทั้งลักษณะน้ำเสียงที่ตอบ และแนวทางในการการตอบคำถาม ว่าสิ่งที่ผู้สมัครตอบมานั้น เป็นอย่างไร เป็นเรื่องจริง หรือเรื่องโกหก หรือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสักแค่ไหน ฯลฯ

คำชมเชย จะว่ายากมันก็ยาก จะว่าง่ายมันก็ง่าย

เคยสอบถามคนที่เป็นหัวหน้า หรือผู้จัดการว่า เวลาที่ลูกน้องทำงานได้ดีนั้น เคยชมเชยลูกน้องตนเองบ้างหรือไม่ คำตอบที่ได้มาก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ก็คือ ไม่เคย และกลุ่มก็คือ ทำเป็นประจำ พอถามหัวหน้างานที่ไม่เคยชมลูกน้องเลยว่า เป็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่ชมเชยลูกน้องบ้าง คำตอบที่ได้มา ก็แบ่งเป็นสองกลุ่มอีก กลุ่มแรกตอบว่า ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานที่ต้องทำงานให้ดีอยู่แล้ว แล้วทำไมต้องชมพนักงานด้วย กับอีกกลุ่มหนึ่งตอบว่า ที่ไม่เคยชม ก็เพราะไม่รู้ว่าจะชมยังไงดี แค่จะเอ่ยปากพูดก็ยังไม่กล้า เขิน อาย สุดท้ายก็เลยไม่ชมดีกว่า

สาเหตุที่ทำให้ Talent อยากเป็น Deadwood ขึ้นมาทันที

ระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัทท่าน เป็นระบบที่ตอบสนองพนักงานกลุ่มใด จากประสบการณ์ที่ได้เข้าไปศึกษาระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัทต่างๆ สามารถที่จะสรุปได้เลยว่า ระบบค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมนั้น ทำให้เกิดปัญหาในการทำงานตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการดึงดูดพนักงาน การเก็บรักษาพนักงาน การสร้างความพึงพอใจ และแรงจูงใจให้กับพนักงาน ฯลฯ บางแห่งถึงกับเป็นระบบที่ทำให้พนักงานที่เป็น Talent ของบริษัทอยากที่จะเป็น Deadwood กันเลยก็มี ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น มันมีสาเหตุครับ

HR Talk: ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม แยกแยะให้ออกแล้วระบบบริหารคนจะชัดเจนขึ้น

HR Talk: ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม  แยกแยะให้ออกแล้วระบบบริหารคนจะชัดเจนขึ้น

อย่าลืมปรับปรุงระบบสรรหาคัดเลือกให้ทันกับยุคสมัย

เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันนี้บางคนแทบจะขาดเทคโนโลยีไม่ได้เลยก็มี จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา จะต้อง online ตลอด หรือต้องหา wifi กันทุกที่ทุกเวลา เพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสาร หรือได้รับการติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอ