นิทานสอนใจ ทิฐิมานะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น

เคยมั้ยครับ ที่เรากับเพื่อนที่เคยคุยกันอย่างดี อยู่มาวันหนึ่ง ก็กลายเป็นไม่คุยกัน ไม่อยากคุยกัน ด้วยความรู้สึกทิฐิที่มีต่อกัน ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์อันดีที่เคยมีต่อกัน ต้องมลายหายไป จริงๆ แล้วชีวิตคนเรานั้นมันสั้นมาก การที่เราได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน กับนาย หรือกับใครก็ตาม ถือว่าเป็นความสุขใจอย่างหนึ่ง และเป็นสิ่งที่คนเราทุกคนล้วนต้องการอยู่แล้ว แต่บางครั้งด้วยทิฐิมานะ ความยึดมั่นถือมั่นที่สูงเกินไป ก็กลายเป็นปัญหาตามมาได้มากมายเช่นกัน

เมื่อหุ่นยนต์เริ่มแทนที่คนได้มากขึ้นเรื่อยๆ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเราในฐานะพนักงาน

ช่วง 2-3 ปีมานี้ จะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในต่างประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศไทยเอง บริษัทใหญ่ๆ หลายแห่งก็เริ่มที่จะเปลี่ยนกระบวนการผลิต กระบวนการทำงานใหม่ โดยอาศัยหุ่นยนต์เข้ามาทำงานมากขึ้น และมีการปลดพนักงาน หรือคนงานในสายการผลิตออกไปเรื่อยๆ

เกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ควรมีอะไรบ้าง

เมื่อวานเขียนเรื่องของ Career Path ไปว่ามีประเด็นที่เข้าใจผิดอะไรกันบ้าง ก็มีผู้อ่านเขียนมาสอบถามทางอีเมล์ว่า แล้วถ้าเราจะเลื่อนตำแหน่งพนักงาน เราควรจะต้องมีเกณฑ์อะไรในการพิจารณาบ้างว่า พนักงานควรจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือยัง วันนี้ก็เลยเอาเกณฑ์ต่างๆที่องค์กรทั่วไปมักจะใช้ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งของพนักงานมาให้อ่านกันนะครับ

“ที่นี่ ทำงานครบ 3 ปี ก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง” นี่คือ Career Path จริงหรือ

ผมได้เคยเขียนบทความเกี่ยวกับ Career Path ไว้หลายเรื่องเหมือนกัน แต่เรื่องราวของ Career Path ก็ยังเป็นเรื่องราวที่มีพนักงาน และหัวหน้างาน รวมถีงผู้บริหารเข้าใจผิดกันมาก ก็เลยทำให้ การบริหารจัดการเรื่องของการเติบโตของพนักงานในองค์กร มีปัญหาตามมาอย่างมากมาย วันนี้เราลองมาดูประเด็นที่เข้าใจกันผิดในเรื่องของ Career Path กันอีกสักครั้งว่ามีอะไรบ้างครับ

พฤติกรรมของพนักงานที่บริษัทเอือมระอา

ทุกองค์กรล้วนต้องมีการว่าจ้างพนักงานเข้าทำงาน และก็เกือบทุกองค์กรอีกเช่นกันที่พยายามจะกำหนดคุณสมบัติของพนักงานของตนเองว่าจะต้องเป็นคนอย่างไร มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมอย่างไรในการทำงาน แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ไม่ใช่พนักงานทุกคนที่จะสามารถจะเป็นอย่างที่องค์กรต้องการได้ บางคนก็ดีมากอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ บางคนก็กลางๆ ดีแบบพอดีๆ บางคนก็แย่เอามากๆ ซึ่งเป็นคนที่องค์กรไม่อยากเลี้ยงไว้เลยก็มี