integrity

เคล็ดลับการบริหารคน ทำอย่างที่พูด และเป็นตัวอย่างที่ดี

ผู้นำจะต้องบริหารคน จะต้องเป็นคนที่ผู้ตามยอมตามด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ตามเพราะว่ามีตำแหน่งหัวหน้ามาค้ำคอเราอยู่ ก็เลยต้องทำให้เรายอมตาม การที่เราจะนำคนอื่นได้ และบริหารจัดการพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาแบบได้ใจกันจริงๆ ตัวผู้นำหรือหัวหน้างานจะต้องมีสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Integrity

career-1122

“อยู่ที่นี่แล้วผมจะโตไปไหนได้บ้าง” จะตอบคำถามนี้ได้ จะต้องมีอะไรบ้าง (ตอนจบ)

เมื่อวานได้เขียนเรื่องของแนวทางในการสร้างระบบ Career Path ไปแล้วว่าจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ซึ่งถือว่าก่อนที่จะตอบคำถามพนักงานว่า อยู่ที่นี่แล้วจะโตไปไหนได้บ้าง นั้น สิ่งแรกที่บริษัทของเราต้องมีก็คือ ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน มีการออกแบบเส้นทางการเติบโต และมีการกำหนดเกณฑ์ในการโตไว้ด้วยเช่นกัน

career111

“อยู่ที่นี่แล้วผมจะโตไปไหนได้บ้าง” จะตอบคำถามนี้ได้ จะต้องมีอะไรบ้าง (ตอนที่ 1)

ผมเชื่อว่าท่านที่ทำงาน HR หรือ ท่านที่เป็นผู้จัดการที่ต้องบริหารคนในทีมงานเกือบทุกคนจะต้องเคยได้ยินคำถามนี้จากพนักงานมาบ้าง แล้วท่านตอบพนักงานอย่างไรครับ คำตอบก็จะมีประมาณว่า “ไม่ทราบเหมือนกันนะ ผมว่าก็โตไปตามสายบังคับบัญชานี่แหละ” หรืออาจจะเป็นว่า “คิดว่าทำงานสัก 3-5 ปีก็จะมีการเลื่อนระดับงานให้ แต่จะเลื่อนไปเป็นอะไรนั้น ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลย” หรือ อาจจะตอบว่า “บริษัทเรามีสายการเติบโตอยู่ 2 สายก็คือ สายบังคับบัญชา ก็คือโตไปตามลำดับชั้นในการบังคับบัญชาของบริษัท กับโตไปในสายวิชาชีพเฉพาะทาง” สำหรับบริษัทของท่าน ท่านจะตอบแบบไหนครับ

talent-compen

ระบบค่าตอบแทนของบริษัท ดีพอที่จะเก็บรักษาคนเก่งไว้ได้สักแค่ไหน

คนเก่ง หรือที่ภาษาอังกฤษ เรียกกันว่า Talent นั้น ถือเป็นพนักงานที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่น ทั้งในด้านผลงานที่ทำได้ ก็โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ทั้ง Competency ในด้านต่างๆ ก็มีอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานคนอื่นได้อย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของศักยภาพ ก็ถือได้ว่ามีศักยภาพสูง ที่จะฝากอนาคตของบริษัทไว้กับเขาได้ ถ้าเรามีพนักงานแบบนี้ในองค์กร เราต้องการจะเก็บรักษาไว้หรือไม่

seslek

นิทานสอนใจ “เศษเหล็ก”

วันนี้ขอนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาให้อ่านกันอีกสักครั้ง เท่าที่สืบค้นมาได้ พระราชดำรัสบทนี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงดำรัสให้กับ อ.สุเมธ ตันติเวชกุล ซึ่งเป็นองคมนตรี ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้