demotivation123

มีทุกอย่าง ไม่ว่าขึ้นเงินเดือน โบนัส incentive แต่พนักงานกลับไม่มีแรงจูงใจ

เมื่อวานเขียนเรื่องของอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปีไปว่าจะต้องเป็นเท่าไหร่ ก็มีท่านผู้อ่านเขียนอีเมล์มาในประเด็นที่น่าสนใจ ถามมาว่า แล้วถ้าอัตราขึ้นเงินเดือนมันน้อยขนาดนั้น มันจะจูงใจพนักงานในการทำงาน เพื่อสร้างผลงานที่ดีขึ้นได้หรือ

salaryincrease

อัตราการขึ้นเงินเดือนปี 2560 จะเป็นเท่าไหร่ดี

ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแบบนี้ หลายบริษัทก็กำลังดำเนินการเรื่องของการตั้งเป้าหมายปีหน้า และเรื่องของการกำหนดงบประมาณประจำปีของปี 2560 กัน โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล ก็คงจะต้องมีการประมาณการและกำหนดงบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจำปีตามผลงานของปี 2560 ไว้ด้วยเช่นกัน

homeless

นิทานสอนใจ นายกาฬกรรณี

เวลาที่ท่านได้รู้จักใครสักคนหนึ่ง ท่านดูคนนั้นที่ภายนอก หรือภายใน ท่านจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับคนที่แต่งกายสกปรก รกรุงรัง ผมเผ้าไม่ได้หวี เมื่อเทียบกับคนที่แต่งกายดี มีมาด ดูภูมิฐาน

ordertoopinion

เคล็ดลับการบริหารคน เปลี่ยนจากสั่งการ เป็นขอความเห็น

ปกติคนเรานั้นไม่ค่อยที่จะชอบถูกสั่งการอยู่แล้ว แม้ว่าคนที่สั่งจะเป็นหัวหน้าของเราโดยตรงก็ตาม ยิ่งถ้าเป็นอื่นที่ไม่ใช่หัวหน้า แล้วมาสั่งการเรา เรายิ่งไม่ชอบ บางครั้งต่อต้านเอาด้วยเลยก็มี หรือแม้กระทั่งคนที่มีอำนาจเป็นหัวหน้างานของเราโดยตรง แต่ถ้ามาสั่งการแบบไม่ค่อยจะถูกต้อง และมีเหตุผล หรือสั่งการแบบเอาแต่สั่ง ๆ ๆ ๆ เราเองก็คงไม่ชอบ และจะยิ่งทำให้เราไม่อยากทำงานนั้นๆ อีกด้วย

talent-and-bestfit

คนเก่ง กับคนที่เหมาะสม เลือกอย่างไหนดีกว่ากัน

เรื่องของคนเก่ง หรือ Talent เป็นอีกเรื่องที่ทุกองค์กรต้องการ มีการวางแผนเพื่อที่จะดึงดูด สรรหา คัดเลือก คนเก่งๆ เข้ามาทำงานกับบริษัท ผู้บริหาร หัวหน้างานแทบจะทุกคนอยากได้พนักงานที่เก่งเข้ามาทำงานกับบริษัท เคยถามว่าทำไมถึงอยากได้คนเก่งๆ เข้ามาทำงาน คำตอบก็คือ ถ้าเรามีพนักงานที่เก่ง งานก็จะออกมาดี เพราะคนเก่งจะพยายามที่จะพัฒนางานให้ดีขึ้น อีกทั้งเวลาที่มอบหมายงานก็เข้าใจกัน ไม่ต้องมาพูดกันหลายรอบเหมือนกับคนที่ไม่ค่อยเก่ง